Eesti Teaduste Akadeemia fond

1. mail 2006 Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Eesti Teaduste Akadeemia fondi eesmärk on toetada doktorikraadiga noorte Eesti teadlaste uurimistööd. 2009. aastast toetatakse Tiit Talpsepa* nimelise stipendiumiga ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas.

ERFi uuele allfondile pani aluse akadeemia 400 000 krooni suurune annetus, mille rahalised vahendid saadi akadeemia puhkemaja müügist Vormsi saarel. Akadeemia kutsub koostööle ka teisi organisatsioone, ettevõtteid, asutusi ja üksikisikuid, et läbi tipptasemel teadmiste, teadustegevuse ning noorte teadlaste toetamise panustada Eesti majanduslikku, sotsiaalsesse ja kultuurilisse arengusse täna ja tulevikus.

Stipendiume määrab halduskogu, millesse kuuluvad akadeemikud Mart Ustav, Leo Mõtus, Jaan Ross ja Peeter Saari.

2021. aasta stipendiaadid

 • Marju Raju, noore teadlase stipendium teadustööks Eesti Muusika- ja teatriakadeemias muusikapsühholoogia valdkonnas, 4500 eurot
 • Silva Lilleorg, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium osalemiseks Euroopa molekulaarbioloogia organisatsiooni kursusel „How to review a scientific paper“ ja pühendumiseks doktoriõppe edukale lõpetamisele Tartu ülikoolis, 1500 eurot

2020. aasta stipendiaadid

 • Mario Plaas, Tartu ülikool, vanemteadur. Noore teadlase preemia 3000 eurot
 • Laura Sandra Lello, Tartu ülikool, doktorant. Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 1000 eurot.

2019. aasta stipendiaadid

 • Priit Ruberg, noore teadlase preemia 3000 eurot
 •  Kärt Ukkivi, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 1000 eurot

2017. aasta stipendiaadid

 • Martin Lints, noore teadlase stipendium 2600 eurot
 • Jelena Beljantseva, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 900 eurot

2015. aasta stipendiaadid

 • Priit Vahter, noore teadlase stipendium 2225 eurot
 • Sirle Saul, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 1000 eurot

2014. aasta stipendiaadid

 • Bert Viikmäe, noore teadlase stipendium 3000 eurot
 • Mart Toots, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 961 eurot

2013. aasta stipendiaadid

 • Tõnu Esko, noore teadlase stipendium 1500 eurot
 • Triin Reitalu, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Agnes Kütt, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Anneli Kurve, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Liisi Henno, Tiit Talpsepa nimeline stipendium 674 eurot

2011. aasta stipendiaadid

 • Liisi Laineste, noore teadlase stipendium 1600 eurot
 • Jaan Masso, noore teadlase stipendium 1600 eurot
 •  Liisi Võsa, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 789 eurot

2010. aasta stipendiaadid


 • Jürgo-Sören Preden, noore teadlase stipendium 50 000 krooni
 • Jelizavete Geimanen, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 15 000 kooni
 • Margus Varjak, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 15 000 krooni

2009. aasta stipendium

 • Jens-Konrad Preem

Tiit Talpsepa nimeline stipendium väärtusega 10 000 krooni anti välja esimest korda.

Eesti Teaduste Akadeemia fondi on võimalik toetada järgmisel kontol:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
A. Lauteri 7-13, 10145 TALLINN
Registrikood: 90000340

Arveldusarve EE672200221001101347
Swedbank, Liivalaia 8, 15040 TALLINN
SWIFT/BIC – HABA EE 2X
IBAN – EE67 2200 221001101347

NB! Selgituse reale märkida: Eesti Teaduste Akadeemia fondile

*Tiit Talpsep (22. jaanuar 1954 – 26. veebruar 2008) oli Eesti bioloog, kes tegeles rakendusliku molekulaarbioloogiaga. Tiit Talpsepa nimelise stipendiumifondi asutamine sai teoks tänu akadeemik Mart Ustavi rahalisele annetusele.