Medalid, preemiad, stipendiumid

Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti Teaduste Akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Akadeemia tänukiri on akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:

  • Akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
  • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest akadeemiale või osalemise eest akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest akadeemiale tema ülesannete täitmisel või akadeemia ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Eesti teaduste akadeemia nimelised medalid

Nikolai Alumäe medal

informaatika ja tehnikateaduste alal.

Karl Schlossmanni medal

arstiteaduses ja sellega seotud valdkondades.

Paul Ariste medal

sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal.

Wilhelm Ostwaldi medal

keemias ja sellega seotud valdkondades.

Karl Ernst von Baeri medal

elu- ja maateaduste alal.

Harald Kerese medal

astronoomia füüsika ja matemaatika alal.

Eesti Teaduste Akadeemia nimelised preemiad

Bernhard Schmidti preemia

on asutatud eesmärgiga tõsta esile Eestis töötavate noorte teadlaste ja inseneride saavutusi arendustegevuses ja teaduslike uurimistulemuste evitamisel.

Endel Lippmaa loeng koos mälestusmedaliga

on asutatud 2016 teaduse tippsaavutuste ja uute ideede valdkonna- ja piiriülese leviku toetamiseks ja teadlaste ühiskondliku missiooni tunnustamiseks.

Akadeemia stipendiumid

on loodud monograafiliste teadustööde ning populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamise ja vormistamise toetamiseks.

Teadusauhinnad üliõpilastele

on Eesti teaduste akadeemia loodud rahalised teadusauhinnad üliõpilastele, mis on sisse seatud eesmärgiga avaldada tunnustust teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ning stimuleerida võimekate üliõpilaste iseseisvat uurimistegevust. Alates 2016. aastast on Eesti teaduste akadeemia üliõpilastööde konkurss liidetud Eesti teadusagentuuri korraldatava üliõpilaste teadustööde riikliku konkursiga.

Eesti teaduse populariseerimise auhind

on Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Lähemalt vt teadusagentuuri kodulehelt.