Medalid, preemiad, stipendiumid

Teaduste akadeemia tunnustab Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti Teaduste Akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Akadeemia tänukiri on akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:

 • Akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest akadeemiale või osalemise eest akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest akadeemiale tema ülesannete täitmisel või akadeemia ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti Teaduste Akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Nikolai Alumäe medal

informaatika ja tehnikateaduste alal.

Karl Schlossmanni medal

arstiteaduses ja sellega seotud valdkondades.

Paul Ariste medal

sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal.

Wilhelm Ostwaldi medal

keemias ja sellega seotud valdkondades.

Karl Ernst von Baeri medal

elu- ja maateaduste alal.

Harald Kerese medal

astronoomia füüsika ja matemaatika alal.

BERNHARD SCHMIDTI PREEMIA

on asutatud eesmärgiga tõsta esile Eestis töötavate noorte teadlaste ja inseneride saavutusi arendustegevuses ja teaduslike uurimistulemuste levitamisel.

ENDEL LIPPMAA LOENG KOOS MÄLESTUSMEDALIGA

on asutatud 2016 teaduse tippsaavutuste ja uute ideede valdkonna- ja piiriülese leviku toetamiseks ja teadlaste ühiskondliku missiooni tunnustamiseks.

AKADEEMIA STIPENDIUMID

on loodud monograafiliste teadustööde ning populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamise ja vormistamise toetamiseks.

TEADUSAUHINNAD ÜLIÕPILASTELE

on Eesti teaduste akadeemia loodud rahalised teadusauhinnad üliõpilastele, mis on sisse seatud eesmärgiga avaldada tunnustust teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ning stimuleerida võimekate üliõpilaste iseseisvat uurimistegevust. Alates 2016. aastast on Eesti teaduste akadeemia üliõpilastööde konkurss liidetud Eesti teadusagentuuri korraldatava üliõpilaste teadustööde riikliku konkursiga.

EESTI TEADUSE POPULARISEERIMISE AUHIND

on Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Lähemalt vt teadusagentuuri kodulehelt.

Akadeemia tänukiri on akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:

 • akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest akadeemiale või osalemise eest akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest akadeemiale tema ülesannete täitmisel või akadeemia ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

1. mail 2006 Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Eesti Teaduste Akadeemia fondi eesmärk on toetada doktorikraadiga noorte Eesti teadlaste uurimistööd. 2009. aastast toetatakse Tiit Talpsepa* nimelise stipendiumiga ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas.

ERFi uuele allfondile pani aluse akadeemia 400 000 krooni suurune annetus, mille rahalised vahendid saadi akadeemia puhkemaja müügist Vormsi saarel. Akadeemia kutsub koostööle ka teisi organisatsioone, ettevõtteid, asutusi ja üksikisikuid, et läbi tipptasemel teadmiste, teadustegevuse ning noorte teadlaste toetamise panustada Eesti majanduslikku, sotsiaalsesse ja kultuurilisse arengusse täna ja tulevikus.

Stipendiume määrab halduskogu, millesse kuuluvad akadeemikud Mart Ustav, Leo Mõtus, Jaan Ross ja Peeter Saari.

2019. aasta stipendiaadid

 • Priit Ruberg, noore teadlase preemia 3000 eurot
 •  Kärt Ukkivi, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 1000 eurot

2017. aasta stipendiaadid

 • Martin Lints, noore teadlase stipendium 2600 eurot
 • Jelena Beljantseva, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 900 eurot

2015. aasta stipendiaadid

 • Priit Vahter, noore teadlase stipendium 2225 eurot
 • Sirle Saul, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 1000 eurot

2014. aasta stipendiaadid

 • Bert Viikmäe, noore teadlase stipendium 3000 eurot
 • Mart Toots, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 961 eurot

2013. aasta stipendiaadid

 • Tõnu Esko, noore teadlase stipendium 1500 eurot
 • Triin Reitalu, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Agnes Kütt, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Anneli Kurve, noore teadlase stipendium 500 eurot
 • Liisi Henno, Tiit Talpsepa nimeline stipendium 674 eurot

2011. aasta stipendiaadid

 • Liisi Laineste, noore teadlase stipendium 1600 eurot
 • Jaan Masso, noore teadlase stipendium 1600 eurot
 •  Liisi Võsa, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 789 eurot

2010. aasta stipendiaadid


 • Jürgo-Sören Preden, noore teadlase stipendium 50 000 krooni
 • Jelizavete Geimanen, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 15 000 kooni
 • Margus Varjak, Tiit Talpsepa nimeline doktorandi stipendium 15 000 krooni

2009. aasta stipendium

 • Jens-Konrad Preem

Tiit Talpsepa nimeline stipendium väärtusega 10 000 krooni anti välja esimest korda.

Eesti Teaduste Akadeemia fondi on võimalik toetada järgmisel kontol:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
A. Lauteri 7-13, 10145 TALLINN
Registrikood: 90000340

Arveldusarve EE672200221001101347
Swedbank, Liivalaia 8, 15040 TALLINN
SWIFT/BIC – HABA EE 2X
IBAN – EE67 2200 221001101347

NB! Selgituse reale märkida: Eesti Teaduste Akadeemia fondile

*Tiit Talpsep (22. jaanuar 1954 – 26. veebruar 2008) oli Eesti bioloog, kes tegeles rakendusliku molekulaarbioloogiaga. Tiit Talpsepa nimelise stipendiumifondi asutamine sai teoks tänu akadeemik Mart Ustavi rahalisele annetusele.