Mihhail Bronšteini preemiad

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi.

2023. aastal anti välja kaks preemiat. Rohkem infot siin.

Üks preemia suurusega kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot määratakse oluliste ja üldjuhul juba rakendust leidnud majandusteaduslike saavutuste eest. Üks preemia suurusega kuni 5000 (viis tuhat) eurot antakse välja tähelepanuväärivate uuenduslike majandusteaduslike arenduste eest.

Preemiale võivad kandideerida kõik Eesti teadusasutustes töötavad teadlased ja eksperdid ning Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega, kuid väljaspool Eestit töötavad teadlased ja eksperdid. Kandideerida saab nii üksikteadlane või ekspert kui ka neist koosnev teadustöörühm.

Preemiale esitatud teadustööd või nende tsüklid peavad olema publitseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades või antud välja tunnustatud teaduskirjastustes või Eesti ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste poolt monograafiana või kogumiku peatükina aastail 2020–2022 (2022. a konkursi nõuded).

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate statuut on leitav siit.
Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini perekond.

Preemiad antakse välja akadeemik Mihhail Bronšteini sünnipäeva meenutamise raames jaanuari teises pooles.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee