Eesti teaduste akadeemia nimelised medalid

Nikolai Alumäe medal

informaatika ja tehnikateaduste alal.

Autasustatud
Jüri Engelbrecht – 2005
Hillar Aben – 2009
Raimund-Johannes Ubar – 2013
Rein Küttner – 2018

Paul Ariste medal

humanitaarteaduste alal (kuni aastatni 2020 sotsiaal- ja sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal).

Autasustatud
Tiit-Rein Viitso – 2005
Huno Rätsep – 2010
Arvo Krikmann – 2014
Jaak Kangilaski – 2020

Karl Ernst von Baeri medal

elu- ja maateaduste alal.

Autasustatud
Loit Reintam – 2007
Ülo Mander – 2011
Richard Villems – 2015
Martin Zobel – 2022

Edgar Kanti medal

sotsiaalteaduste valdkonnas.

Urmas Varblane – 2022

Harald Kerese medal

astronoomia, füüsika ja matemaatika alal.

Autasustatud
Ülo Lepik – 2013
Jaan Einasto – 2019

Wilhelm Ostwaldi medal

keemias ja sellega seotud valdkondades.

Autasustatud
Viktor Palm – 2006
Ilmar Koppel – 2010
Mati Karelson – 2014

Karl Schlossmanni medal

arstiteaduses ja sellega seotud valdkondades.

Autasustatud
Mart Saarma – 2004
Lembit Allikmets – 2008
Ain-Elmar Kaasik – 2012
Eero Vasar – 2016
Irja Lutsar – 2020

Alma Tomingase medal

teadusvaldkondi ühendava uurimistöö eest.