Uurija-professorid


Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab iga kolme aasta tagant välja uurija-professori konkursi.

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel  keskenduda teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist.

Uurija-professor valitakse kolmeks aastaks.

2018. aastal valiti perioodiks 2019–2021 Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia professor Andres Merits, Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhtivteadur  Dmitri Vinnikov ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur Toomas Rõõm.

2016. aastal valiti perioodiks 2016-2018 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur Anne Kahru, Tartu Ülikooli füüsika instituudi juhtivteadur Kaupo Kukli ja Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Rainer Kattel.

2012. aastal valiti perioodiks 2013-2015 Tartu Ülikooli professor Rein Ahas, Tartu Ülikooli vanemteadur Anu Realo ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Tõnis Timmusk.

2008. aastal valiti perioodiks 2009-2011 Tartu Ülikooli professor Pärt Peterson, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Martti Raidal ja Eesti Maaülikooli vanemteadur Tiina Nõges.

2005. aasta konkursi tulemusena valiti uurija-professoriks Tartu Ülikooli erakorraline professor akadeemik llmar Koppel, Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur Malle Krunks ja Eesti Maaülikooli professor (nüüd akadeemik) Ülo Niinemets.

2002. aastal valis Eesti Teaduste Akadeemia esmakordselt kolm uurija-professorit: Tartu Ülikooli professor akadeemik Agu Laisk, Tallinna Tehnikaülikooli professor akadeemik Raimund-Johannes Ubar ja Tartu Ülikooli vanemteadur Asko Uri.