Üldkogu aastakoosolek

26.04.2006

26. aprillil 2006 toimus EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEK, millest võttis osa ka vabariigi president Arnold Rüütel ning peaminister Andrus Ansip. Peaminister esines koosolekul tervituskõnega, milles ta rõhutas Eesti valikute olulisust innovaatilisuse ehk uuendusmeelsuse ja põhimõtteliste murrangute suunas majanduse struktuuris, veelgi enam aga suhtumistes ja mõtteviiside muutustes. Peaminister tõi eesmärgina välja ka kulutuste suurendamise vajaduse teadus- ja arendustegevusele kolme protsendini SKT-st (tervikteksti vt siit).

Aastakoosolekul anti kätte Wilhelm Ostwaldi nimeline medal väljapaistvate saavutuste eest keemias akadeemikule ja keemiaprofessorile Viktor Palmile. Samuti anti kätte Eesti Teaduste Akadeemia medal kui Akadeemia kõrgeim autasu akadeemikule ning tunnustatud sillaehituse ja rippkonstruktsioonide eriteadlasele Valdek Kulbachile, Tartu Ülikooli eesti keele professorile Mati Eretile ning Akadeemia välisliikmele ja väljapaistvale teadlasele soojusenergeetika alal Antero Jahkolale (Soomest).

Akadeemia 2005. aasta aruande esitas president Richard Villems (tervikteksti vt siit). Akadeemia 2005. a eelarve täitmisest ja 2006. a eelarvest tegi ülevaate peasekretär Leo Mõtus ning Akadeemia arengukavast aastateks 2006–2010 kõneles asepresident Ain-Elmar Kaasik. Sõna võttis ka ALLEA värske president, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jüri Englebrecht, tuues sõnumi Euroopa akadeemiate ühendusest, rõhutamaks akadeemiate koostöös peituvat jõudu. Teadusliku ettekande pidas Tartu Ülikooli emeriitprofessor, teenekas arstiteadlane ning 2006. aasta elutöö teaduspreemia laureaat Lembit Allikmets teemal: FARMAKOLOOGIATEADUS NÄRVI- JA VAIMUHAIGUSTE SELGITAMISEL.

Üldkogu aastakoosolek lõppes tulise aruteluga Akadeemia arengukava, Akadeemia rolli ja osatähtsuse muutumise üle ühiskonnas, samuti Akadeemia arengukava sidususest riiklike arengukavadega, riiklike õppekavade, teaduspublikatsioonide kirjastamise ja energeetika-probleemide üle. Arutelul võtsid sõna Anto Raukas, Olav Aarna, Jaak Aaviksoo, Valdek Kulbach, Peeter Saari, Karl Rebane, Karl Siilivask, Lembit Krumm jt.

Aastakoosoleku lõpus oli kõigil huvilistel võimalik saada Akadeemia aastaraamat 2005 nii eesti kui inglise keeles. Raamatud on elektrooniliselt kättesaadavad ka Akadeemia veebisaidil (vt publikatsioonide rubriiki).