Väljasõit saetööstusettevõtetesse Järvamaal

30.09.2005

Väljasõidu-arutelude sarja raames külastas Akadeemia delegatsioon 30. septembril 2005 Eesti juhtivaid puidu- ja saetööstusettevõtteid Järvamaal. Külastati Finnforest Eesti AS-i ning Imavere Saeveskit, tutvuti ettevõtete tootmisprotsessi ja -tingimustega ning arutleti ühiselt tööstusharu olukorra üle laiemalt.

Esimesena külastati Reopalus asuvat Soome-Eesti ühisettevõtet Finnforest Eesti AS-i saeveskit, mis oma tootmismahu järgi kuulub Eesti saeveskite esikümnesse. Väikese, kuid sotsiaalselt vastutustundliku ning säästva arengu põhimõtteid arvestava organisatsioonina esindab Finnforest Eesti AS kõige paremas mõttes põhjamaist tootmiskultuuri Eestis. Ettevõtte toodangut – tipptasemel sorditud, hööveldatud ja immutatud saematerjali – eksporditakse nii Euroopa ja Aasia riikidesse kui ka Jaapanisse ning selle tegevusega kuulub Finnforest Eesti AS suurimate eskportööride gruppi Eestis.

Imavere Saeveski on Eesti ja Baltimaade suurim saetööstus (tootmismahuga ligi 400 000 m3), mille tegevus sai alguse 1994. aastal, kui Eesti puidutööstusettevõtte Sylvester rajas Imavere külas tühjale kohale saeveski. Sellest alates on ettevõte läbinud mitmeid arenguid puidu efektiivsel töötlemisel. Saeveski on laienenud ja suurenenud ning välja arenenud kohalikuks suurtööandjaks umbes 300 töökohaga. Lisaks on ettevõte liitunud Soome puidutööstus-kontserni Stora Enso Timberiga. Tellimuste maht on samuti pidevalt kasvanud ning seetõttu käib alates 2000. aastast saeliinidel töö kolmes vahetuses. Veskis toodetakse lisaks saematerjalile sõrmjätkatud akna- ja uksekomponente ning hiljuti avatud uues tehases liimpuittalasid. Puiduhakke tootmine on aga selge valmisolek juhuks kui Eestis hakatakse tootma tselluloosi, hetkel veetakse toore Eestist välja. Ettevõtte toodete eksport ulatub Eestist erinevatesse Euroopa riikidesse, aga ka Jaapanisse, USA-sse ja Põhja-Aafrikasse.

Lisaks ringkäikudele saeveskites toimusid ka lühiarutelud tööstuse, hariduse ja teaduse ning arendustegevuse võimalikest kokkupuutepunktidest. Eriti oluliseks aruteluteemaks tõusis hästi kvalifitseeritud spetsialistide probleem, mis puudutab nii tööstusharu tipp- ja keskastme juhtide kvalifikatsiooni, aga ka professionaalsete oskustööliste nappust. See on teema, mis Eesti kui väikeriigi puhul on seotud palju üldisemate – inimressurssi laiemalt puudutavate probleemidega nii tööstusettevõtetes aga ka haridus- ja teadusasutustes. Akadeemia esindusega ühinenud Tallinna Tehnikaülikooli metsatööstuse spetsialisti Pille Meieri sõnul on eriti oluline kõrg- ja kutsekoolide ühistegevus – infovahetus ja koostöö, et tagada heal tasemel tippspetsialistide juurde- ja järelkasvu tulevikus. Ülevaate puidu- ja saetööstuse olukorrast ning tööstusharust laiemalt andis Eesti Metsatööstuse Liidu tegevdirektor Andres Talijärv. Arutelus mõisteti, et Eesti on läbinud etapi, kus peamiseks müügiartikliks oli töötlemata metsamaterjal, ning jõudnud uude ajajärku, kus puidu kõrgelt vääristamine toimub kohapeal.

Imavere Saeveski tootmisprotsessi tutvustas saeveski tootmisjuht Marek Moorits ja ringkäiku Finnforest Eesti saeveskis juhtis ettevõtte tootmisjuht Margus Aruoja. Akadeemia esindusse kuulusid akadeemikud Agu Laisk, Ülo Lepik, Erast Parmasto, Loit Reintam, Huno Rätsep, Arved-Ervin Sapar, Peeter Tulviste, Mihkel Veiderma ja Enn Mellikov. Gruppi juhtis Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja Rein Küttner. Lisaks kuulusid esindusse Tallinna Tehnikaülikoooli esindajana Pille Meier ja Metsatööstuse Liidu tegevdirektor Andres Talijärv.