Seminar "Teadus ja poliitika"

17.03.2006

17. märtsil 2006 toimus Akadeemia majas seminar “TEADUS ja POLIITIKA”, mille eesmärgiks oli tuua kokku esinduslik seltskond ja kuulata ära Europarlamendi, Riigikogu, Ülikoolide ja Akadeemia esindajate arvamused teadlaste ja poliitikute koostöö kogemustest ühiskonna juhtimisel – sotsiaalse ja majandusliku heaolu ning turvalisuse tagamisel kaasaegses ühiskonnas. Samuti pidada aru teadlaste ja poliitikute koostöö võimalikest ja soovitavatest vormidest Eestis.

Kavas olid järgmised ettekanded:
  •  Mailis Reps: Teaduse ja poliitika vahekord Eestis;
  • Ene Ergma: Poliitika teadlase pilgu läbi;
  • Andres Tarand: Muljeid ja arvamusi Europarlamendi nõustamise olukorrast ja soovitusi Eesti parlamendi nõustamise arendamiseks;
  • Rein Vaikmäe: Ülikooli roll ühiskonnas ehk miks astroloogia on populaarsem kui astronoomia;
  • Mare Ainsaar: Teaduse ja avaliku poliitika probleemid Eestis;
  • Jüri Engelbrecht: EURABi ja ALLEA roll Euroopa teaduspoliitika kujundamisel;
  • Leo Mõtus: Kuidas töötab Euroopa Akadeemiate Nõuandev Kogu.
Ettekannetele järgnes vaba arutelu teemal “Milliseid nõuandvaid kogusid vajaks Eesti riik?”

Mõnede ettekannete teesid
Rein Vaikmäe "Ülikooli roll ühiskonnas ehk miks astroloogia on populaarsem kui astronoomia"
Leo Mõtus "Kuidas töötab Euroopa Akadeemiate Nõuandev Kogu"