Arutelu Tallinna Tehnikaülikoolis

19.10.2005

19. oktoobril 2005 toimus Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute ning Tallinna Tehnikaülikooli esindajate kohtumine TTÜ-s. Akadeemikutele tutvustati hiljuti avatud ning jõudsalt arenevat Loodusteaduste maja Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus. Arutelu toimus Energeetika maja nõukoguruumis.

Tallinna Tehnikaülikooli tegevusstrateegiat ning tulevikuvisiooni tutvustas teadusprorektor professor Rein Vaikmäe, rõhutades absoluutset ja alternatiivitut tipptaset ning arengut Euroopa ülikooliks, mille poole Tehnikaülikool oma tegevuses pürib. Lisaks toonitas professor Vaikmäe ülikooli eesmärkide sidusust Eesti riigi ning laiemalt Euroopa Liidu poolt defineeritud sihtidega.
Elavas diskussioonis tõusid peamisteks arutamise küsimusteks:
  • Tehnikaülikooli jätkusuutlikkus;
  • Soodsa keskkonna olulisus heal tasemel õppe- ja teadustööks;
  • Haridus- ja teadusmaastiku rahvusvahelistumine ning ülikooli valmisolek ka ingliskeelseks õppetööks;
  • Säästliku energeetika ja põlevkiviuuringute ühtse tippkeskuse loomise vajadus ning roll teadussuuna taaselustaja-edendajana;
  • Euroopa teadlaste harta kehtimine/mittekehtimine Eestis;
  • Evalveerimis- ja rahastamisprobleemid;
  • Tehnikaülikooli koostöö teiste kõrgkoolide ning kutsekoolidega kvalifitseeritud spetsialistide, samuti õpetajate koolitajana;
  • Akadeemia roll teaduspoliitika ning kvaliteedipõhise teaduse finantseerimise põhimõtete looja ning elluviijana.
Arutelus rõhutati tugevate ülikoolide tähtsust ühiskonna arengus ning inimeste olulisust tugevate ülikoolide jätkusuutlikkuses. Akadeemial ja ülikoolidel on oma tegevuses uute teadmiste loomisel ja siirmisel ühiskonda ühised eesmärgid ning Akadeemia peab ülikoole oma peamisteks koostööpartneriteks. See on partnerlus, mis peab kindlustama teaduse haridusliku funktsiooni, heal tasemel kraadiõppe ning selle kaudu järjepidevuse teadusuuringutes. Enam kui veerand Akadeemia liikmeskonnast (16 akadeemikut) on professorina otseselt seotud nende sihtide saavutamisega Tallinna Tehnikaülikoolis.

Akadeemikuid võtsid Tallinna Tehnikaülikoolis vastu arutelu peakorraldajana teadusprorektor Rein Vaikmäe, õppeprorektor Jakob Kübarsepp, arendusprorektor Andres Keevallik, Keemiainstituudi direktor Mihkel Kaljurand, matemaatika-loodusteaduskonna dekaan Margus Lopp, keemia ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan Andres Öpik jt. Ringkäigust ning arutelust võtsid osa akadeemikud Ene Ergma, Jüri Engelbrecht, Ülo Jaaksoo, Lembit Krumm, Rein Küttner, Georg Liidja, Enn Mellikov, Leo Mõtus, Anto Raukas, Karl Siilivask, Enn Tõugu ja Mihkel Veiderma.