Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

04.12.2019

Kolmapäeval, 4. detsembril algusega kell 11.00 toimub akadeemia majas (Kohtu 6, Tallinn) Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

PÄEVAKORD

AVALIKUKS KUULAMISEKS

Avamine

„Archaic Genomics“
    Svante Pääbo, Eesti TA välisliige

AKADEEMIASISESED ARUTELUD JA OTSUSED

Osakondade põhimääruse muudatuse kinnitamine

Akadeemia teadusasutuste teadustöötajate konkursi
läbiviimise eeskirja muudatuse kinnitamine

Asepresidentide, peasekretäri ja juhatuse vabaliikmete
valimine

Tarmo Soomere teenistuslepingu allakirjutamine

Sõnavõtud

Lõppsõna