Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

05.12.2018

Kolmapäeval, 5. detsembril 2018  algusega kell 11:00 toimub akadeemia majas (Kohtu 6, Tallinn) Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

PÄEVAKORD

AVALIKUKS KUULAMISEKS

Avamine

       Tarmo Soomere

Teaduslik ettekanne

       Akadeemia välisliige Ülo Langel
       Teel uue farmakoloogia poole

AKADEEMIASISESED ARUTELUD JA OTSUSED
Algusega kell 12:30

Juhatuse volituste pikendamine 31. jaanuarini 2020

Asepresidendi valimine

Akadeemikute valimine

Sõnavõtud

Lõppsõna
       Tarmo Soomere