Haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev

23.11.2018
 
23.–25. novembril 2018 toimub Tallinnas ja Viljandis kultuuri ja hariduse kongress, mille motoks on “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kongressi kolm päeva on pühendatud Eesti vaimse arengu kolme põhidimensiooni – teaduste, kunstide ja hariduse olukorra ja tulevikuarengute seostele. Kongressi korraldavad Eesti Haridusfoorum ja Eesti Kultuuri Koda koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. 

Kongress avatakse 23. novembril algusega kl 10 teaduste akadeemia saalis (Kohtu tn 6 Toompeal) teaduspäevaga: 
ÕPPIMISE JA KASVATUSE PEEGELDUSI ERINEVATES TEADUSVALDKONDADES
 
Teaduspäeva peaesineja on dr Alberto Zucconi, Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) varahoidja ning Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär. Kaks järgnevat ettekannet juhatavad sisse kolm diskussioonipaneeli, kus saavad sõna erinevate teadusvaldkondade esindajad.

Teaduspäeva põhiküsimused:
  • Millised on loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
  • Kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja õppimise sisu kujundamisel? 
  • Kuidas aitavad Eesti teaduse erinevad valdkonnad kaasa inimeste suutlikkusele elada ja tegutseda järjest keerukamas maailmas?
Teaduspäeva kava 
 
9.30    Registreerimine, tervituskohv  
10.00   Avamine − akadeemia president Tarmo Soomere ja professor Marju Lauristin
10.30   EV presidendi kõne
10.50–11.30    Peaettekanne: The sustainable  social construction of  the future depends on effective education and effective application of sciences − dr Alberto Zucconi
11.30–12.00    Haridus kui komplekssüsteem − akadeemik Jüri Engelbrecht
12.00–12.30    Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi − dr Kadri Aavik
12.30–13.00    Küsimused ja sõnavõtud
Modereerib Indrek Treufeldt 
 
13.00–14.00    LÕUNA (akadeemia hoones)
 
I paneel. (14.00–15.00) Ülikooli missioon ühiskonnas ning kõrghariduse, teaduspoliitika ja haridusteaduste kestlikkus  − 
prof Tiit Land, dr Aune Valk, akad Martti Raidal, akad Maarja Kruusmaa. Modereerib prof Marju Lauristin 
 
II paneel. (15.00–16.00) Teadus õppimise sisusse panustajana; erinevate teaduste panus õppimise sisu ning viiside ümbermõtestamisse, et valmistada inimesi ette elama üha keerulisemaks muutuvas maailmas − akad Peeter Saari, prof Marek Tamm, akad Urmas Varblane, akad Jaan Undusk. Modereerib akad Tarmo Soomere
 
16.00 – 16.30    KOHVIPAUS
 
III paneel. (16.30–17.30) Haridus- ja kasvatusteaduste olukorrast; millised on peamised väljakutsed, milliseid probleeme märgatakse, kui head on teaduse tööriistad nende lahendamiseks, kas poliitiline, majanduslik, administratiivne jm surve jätab teadlastele piisavalt vabadust, kas olmasolev kompetents on rahuldav ja järelkasv piisav? − prof Äli Leijen, prof  Priit Reiska, prof Margus Pedaste, prof Katrin Niglas. Modereerib prof Krista Loogma
 
17.30    Sõnavõtud ja kokkuvõte

Teaduspäevale on vaja eelregistreerida hiljemalt 19. novembriks 2018 telefonil: 644 2129 või e-posti aadressil: eha.inkinen@akadeemia.ee

Vt kongressi kohta täpsemalt: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/