Haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev

23.11.2018
 
23.–25. novembril 2018 toimus Tallinnas ja Viljandis kultuuri ja hariduse kongress, mille motoks oli “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kongressi kolm päeva olid pühendatud Eesti vaimse arengu kolme põhidimensiooni – teaduste, kunstide ja hariduse olukorra ja tulevikuarengute seostele. Kongressi korraldasid Eesti Haridusfoorum ja Eesti Kultuuri Koda koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. 

Kongress avati 23. novembril teaduste akadeemia saalis (Kohtu tn 6 Toompeal) teaduspäevaga: 
ÕPPIMISE JA KASVATUSE PEEGELDUSI ERINEVATES TEADUSVALDKONDADES
 
Teaduspäeva peaesineja oli dr Alberto Zucconi, Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) varahoidja ning Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär. Kaks järgnevat ettekannet juhatasid sisse kolm diskussioonipaneeli, kus said sõna erinevate teadusvaldkondade esindajad.

Teaduspäeva põhiküsimused:
  • Millised on loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
  • Kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja õppimise sisu kujundamisel? 
  • Kuidas aitavad Eesti teaduse erinevad valdkonnad kaasa inimeste suutlikkusele elada ja tegutseda järjest keerukamas maailmas?
Teaduspäeva kava 
  
10.00   Avamine − akadeemia president Tarmo Soomere ja professor Marju Lauristin
10.30   EV presidendi kõne
10.50–11.30    Peaettekanne: The sustainable  social construction of  the future depends on effective education and effective application of sciences − dr Alberto Zucconi
11.30–12.00    Haridus kui komplekssüsteem − akadeemik Jüri Engelbrecht
12.00–12.30    Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi − dr Kadri Aavik
12.30–13.00    Küsimused ja sõnavõtud
Modereerib Indrek Treufeldt 
 
I paneel. (14.00–15.00) Ülikooli missioon ühiskonnas ning kõrghariduse, teaduspoliitika ja haridusteaduste kestlikkus  − 
prof Tiit Land, dr Aune Valk, akad Martti Raidal, akad Maarja Kruusmaa. Modereerib prof Marju Lauristin 
 
II paneel. (15.00–16.00) Teadus õppimise sisusse panustajana; erinevate teaduste panus õppimise sisu ning viiside ümbermõtestamisse, et valmistada inimesi ette elama üha keerulisemaks muutuvas maailmas − akad Peeter Saari, prof Marek Tamm, akad Enn Tõugu, akad Jaan Undusk. Modereerib akad Tarmo Soomere
 
III paneel. (16.30–17.30) Haridus- ja kasvatusteaduste olukorrast; millised on peamised väljakutsed, milliseid probleeme märgatakse, kui head on teaduse tööriistad nende lahendamiseks, kas poliitiline, majanduslik, administratiivne jm surve jätab teadlastele piisavalt vabadust, kas olemasolev kompetents on rahuldav ja järelkasv piisav? − prof Äli Leijen, prof  Priit Reiska, prof Margus Pedaste, prof Katrin Niglas. Modereerib prof Krista Loogma
 
17.30    Sõnavõtud ja kokkuvõte

Vt teaduspäeva peaettekannete teese ning panelistide jutupunkte siit

Teaduspäeva ettekannete ja paneelide slaidid:

Alberto Zucconi. The sustainable  social construction of  the future depends on effective education and effective application of sciences Jüri Engelbrecht. Haridus kui komplekssüsteemKadri Aavik. Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodiÄli Leijen. Teadustöö erinevad rollid hariduspraktika kujundamisel

Teaduspäeva ettekannete ja paneelide videosalvestised: Vt kultuurikongressi kohta lähemalt https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/