Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu

17.04.2018

Eesti Teaduste Akadeemia ja Arenguseire Keskus kutsuvad kõiki huvilisi Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelule akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) 17. aprillil 2018 algusega kell 10.00.

Arutelu on järelvaadatav:Arutelul käsitletakse Eesti jaoks võtmetähtsusega teemasid: tuuleenergia potentsiaal taastuvenergia allikana, energiajulgeoleku jaoks vajalikud investeeringud ning gaasituru toimimise ja varustuskindluse problemaatika. Tutvustatakse ühiskonna arvamusi nende valdkondade aktuaalsuse kohta. Euroopa Komisjoni jaoks valminud uuringutest ja neile tuginevatest soovitustest annavad ülevaate Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (Joint Research Centre, JRC) spetsialistid. Töökeeled on inglise ja eesti keel.

Kava vt SIIN. Informatsioon on leitav ka Riigikogu veebisaidil, vt

https://www.riigikogu.ee/eesti-energeetika-ja-energiavarustuse-probleemide-arutelu/