Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II"

23.11.2017

Neljapäeval, 23. novembril algusega kell 11 toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid II".

Juunis 2017 kohtusid akadeemia saalis metsanduse ja puidukeemia valdkondade strateegilised osapooled (riigi esindajad, ettevõtjad, puidukeemia eksperdid, metsanduse ja looduskaitse spetsialistid, seotud valdkondade teadlased), et arutleda metsa väärindamisega seonduvate võimaluste ja riskide üle. Seminari eesmärgiks oli saada faktipõhine ülevaade osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad meie teadmistes ning määratleda, milliseid uuringuid või analüüse on vaja strateegiliste otsuste tegemiseks.

Seminaril tõstatatud probleemidest kokkuvõtete tegemiseks moodustas akadeemia juhatus komisjoni, mis muude järelduste hulgas märkis: “Rakendatav tehnoloogia peab vastama kaasaja nõuetele. Eesmärgiks tuleb seada mitte ainult tselluloosi, vaid laiemalt biotoodete tootmine, mis võimaldab väärindamisahelat mitmekesistada ning tooret sihipärasemalt kasutada. Selles kontekstis on äärmiselt vajalik teadmusmahuka tootmise toetamine, eeskätt biotehnoloogilise tehnobloki lisamine.”

Selle teema edasiseks käsitlemiseks korraldab akadeemia jätkuseminari 23. novembril 2017. Töö toimub eesti ja inglise keeles. Seminar on avalik – oodatud on teadlased, spetsialistid, ettevõtjad ja kõik huvilised. Palume eelregistreeruda enne 21.11.2017 (tel. 6442149, e-post: eha.inkinen@akadeemia.ee).

Tartust väljub buss Vanemuise alumisest parklast kell 8.00. Sõidusoovist teada anda kuni 21.11.2017 telefonil 5116987 (Ülle Sirk) või ylle.sirk@akadeemia.ee.

AJAKAVA (vt ka PDF)

11:00    AVASÕNAD
        Jaak Järv
        Estonian Academy of Sciences

11:10    CHEMISTRY OF BIOMASS:  BIOFUELS AND BIOPLASTICS
        Sergey D. Varfolomeev
        Chemistry Faculty, M.V.Lomonosov Moscow State University
        N.M.Emanuel Institute for Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences

12:00    ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR LIGNOCELLULOSIC BIOMASS PROCESSING IN ESTONIA:
    BEYOND CONVENTIONAL FOREST INDUSTRY
        Peep Pitk
        AS Graanul Invest

12:30    PROJECT  CELESTIAL: INDUSTRIAL CELL FACTORIES FOR FUTURE BIOECONOMY
        Mart Loog
        Institute of Technology, University of Tartu

12:50    ARUTELU

13:30    (orienteeruvalt) LÕPETAMINE JA KOHVILAUD


***

LISAINFO

Teaduste akadeemia juhatus kinnitas 31. oktoobril 2017 toimunud koosolekul Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ekspertide kaastöös koostatud aruande "Eesti puidukeemia perspektiivid". 

Vt kokkuvõtvaid seisukohti ja tervikaruannet.