Akadeemiaga assotsieerunud seltside päev

31.10.2017

Akadeemiaga on assotsieerunud 17 seltsi ja ühendust kokku üle 5000 liikmega. Lisaks iga-aastasele aruandele, mis avaldatakse akadeemia aastaraamatus, annavad seltsid oma tegevusest ülevaate (suuliselt ja/või stendiettekannete näol) 31. oktoobril 2017 Tartu Ülikooli Omicumis, Riia 23b, Tartu. Seltside päev algab kell 14:15. kava vt SIIN.