Seminar "Eesti puidukeemia perspektiivid"

27.06.2017

Eesti Teaduste Akadeemia korraldas 27. juunil 2017 kell 10.30–16.00 seminari "Eesti puidukeemia perspektiivid".Otseülekande tegid ERR Novaator ja Postimees, samas on seminar ka järelvaadatav.

Eesti üks tähtsamaid taastuvaid loodusressursse on mets. Selle kasutamisel on seni suures osas keskendutud lihtsamatele ning tagasihoidlikku lisandväärtust pakkuvatele tegevustele, nagu ümarpuidu eksport või puidu kasutamine kütusena.
 
Kaasaegsed puidukeemia tehnoloogiad pakuvad võimalust liikuda vastavates globaalsetes väärtusahelates radikaalselt kõrgemale. Nende realiseerimiseks peame aga läbi ja lõhki tundma neid tehnoloogiaid, mõistma kaasnevaid riske metsavarudele ja teistele loodusväärtustele ning kainelt hindama metsa juurdekasvu võimalusi, tajudes seejuures ka metsa laiemat rolli ühiskonnas ja kultuuris.
 
Kutsume puidukeemia valdkonna strateegilisi osapooli (ettevõtjad, riigi esindajad, vastavate tehnoloogiate eksperdid, metsanduse ja looduskaitse spetsialistid, seotud valdkondade teadlased) arutlema metsa väärindamisega seonduvate võimaluste ja riskide üle.
 
Ürituse peamine eesmärk on saada kontsentreeritud faktipõhine ülevaade erinevate osapoolte argumentidest, identifitseerida lüngad meie teadmistes ning määratleda, milliseid uuringuid või analüüse vajame strateegiliste otsuste tegemiseks.
 
Kesksed teemad:
  • Puidu väärindamine kui võimalus edeneda globaalses väärtusahelas: ettevõtjate plaanid, riigi seisukohad ja kehtivad reeglid.
  • Puidu väärindamise kaasaegsed tehnoloogiad.
  • Mets, loodus ja ühiskond suurte plaanide kontekstis.
Peaettekandja: prof Per Engstrand (Kesk-Rootsi Ülikool): Modern trends in pulp technology development and is “clean” process is affordable.
Ettekanded ja seisukohavõtud Keskkonnaministeeriumilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, EST-FOR Invest OÜ-lt, Eesti Looduse Fondilt, Tartu Ülikoolist, Maaülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Puidu väärindamise ja puidukeemia perspektiivide, väljakutsete ja kitsaskohtade üle arutlevad: Jaan Kers, Toomas Kivimägi, Mart Loog, Aleksei Lotman, Priit Rohumaa, Andres Öpik.