Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek

19.04.2017

19. aprillil 2017 toimus Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek.

Üldkogu esimeses osas peeti teaduslikud ettekanded:
Kalevipoja sõnum
   akadeemia välisliige Cornelius Theodor Hasselblatt
Kuidas ma olen teadust teinud ja seda rakendanud
    akadeemik Enn Tõugu (elutööpreemia laureaat 2017)
Tagasivaade elutööle
    akadeemik Gennadi Vainikko (elutööpreemia laureaat 2017)

Üldkogu teises osas anti ülevaade akadeemia 2016. aasta tegevusest.

Üldkogu otsused:
Üldkogu otsus nr 1_19.04.2017
Üldkogu otsus nr 2_19.04.2017
Üldkogu otsus nr 3_19.04.2017
Üldkogu otsus nr 4_19.04.2017
Üldkogu otsus nr 5_19.04.2017
      Lisa 1 üldkogu otsusele nr 5_ 19.04.2017
Üldkogu otsus nr 6_19.04.2017
      Lisa 1 üldkogu otsusele nr 6_19.04.2017
      Lisa 2 üldkogu otsusele nr 6_ 19.04.2017
Üldkogu otsus nr 7_19.04.2017