TEADLASTE ÖÖ 2015 - kolme minuti loengute konkursi galaõhtu

25.09.2015

NB! KOLME MINUTI LOENGUTE KONKURSI VÕITJAD JÕUAVAD EETRISSE (vt kava siit).

ERR Novaator: TEADUS KOLME MINUTIGA (sari võiduloengutest)

Eesti Teaduste Akadeemia osales 2015. a teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil ning sai toetuse, et viia ellu projekt “Teaduse populariseerimise kursus ‒ kolme minuti loengute konkurss”.


Konkursi pidulik finaal ‒ kolme minuti loengute galaõhtu toimub üleeuroopalisel Teadlaste Ööl, 25. septembril 2015 algusega kell 19.00 akadeemia saalis (Kohtu 6 Toompeal). Finaalis võistlevad 15 noort teadlast kuuest avalik-õiguslikust ülikoolist (vt finalistide nimekirja). Noorteadlased peavad mahutama oma teadustöö kolme minuti pikkusesse esitlusse ning valima selleks atraktiivse formaadi, mis avaks töö sisu ja olulisuse võimalikult laiale sihtgrupile. Teadlaste Ööl tulevad esitlusele ülikoolides eelkonkurssidel välja valitud parimad loengud, millest žürii valib välja võiduloengud. Auhinnaks on kuue parima loengu klipi pääs ETV suurde eetrisse. Züriid juhib akadeemia president Tarmo Soomere, lisaks kuuluvad žüriisse: akadeemik Mart Kalm, Laine Randjärv, Riina Rõõmus ja Juku-Kalle Raid. Vahepausidel muusika ‒ Jaak Lutsoja (akordion) ja Kaspar Uljas (bandoneon) esitavad seadeid originaalloomingust, argentiina muusikast ja tangodest. Õhtut juhib Margus Maidla.

VÕITJAD (tähestikuliselt): Maria Fomitšenko, Elisabeth Hõbesalu, Uku Lember, Hanna Moor, Andres Toode ja Ronald Väli.

FOTOGALERIID vt siit

ÜLEKANNE ON JÄRELVAADELDAV AKADEEMIA KODULEHEL ja  ERR-i TEADUSPORTAALIS NOVAATORTÖF-il on võimalik osaleda ka ringkäigul akadeemia majas ‒ 19. sajandist pärit Ungern-Sternbergide palees Toompeal.
 
PROJEKTI KURAATOR: Eesti Teaduste Akadeemia, e-post: akadeemia@akadeemia.ee, tel: +372 644 2129.
PROJEKTIJUHT: Margus Maidla, e-post: margus.maidla@gmail.com, tel: +372 566 02 129.
PARTNERID: ERR (ETV haridussaadete toimetus ning veebiportaal Novaator), Eesti avalik-õiguslikud kõrgkoolid.
TOETAJAD: Haridus- ja teadusministeerium, SA Eesti teadusagentuur

PROJEKTI EESMÄRK: Teaduse populariseerimise praktilise kursuse ‒ kolme minuti pikkuste loengute konkursi korraldamine Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorantidele ja noorteadlastele. Projektiga luuakse konkreetne võimalus ja tingimused noortele teadlastele teaduse populariseerimise praktiliseks õppeks ning oma teadustegevuse tutvustamiseks ‒ avaliku teaduskommunikatsiooni intensiivseks ja kontsentreeritud kogemuseks kõige laiemas mõttes. Võimalikult laia sihtgrupi haaramiseks on kaasatud ERR-i haridussaadete toimetus ning veebiportaal Novaator. 

TEADUSE POPULARISEERIMISE ÕPE ‒ EELKONKURSID ÜLIKOOLIDES. Teaduse populariseerimine ei teki iseenesest, selleks on vajalik järjekindel ja strateegiline koolitus nii teadusajakirjanikele kui ka noorteadlastele. Projekti tegevused loovad selleks ühe võimaliku lisavahendi, et teaduse populariseerimise õpet toetada, sellesse panustada ning koolituse vajadusele tähelepanu juhtida. Konkurssi täiendavad ja vääristavad sellele eelnevad teaduse populariseerimise kursused ‒ õpitoad doktorantidele ja noorteadlastele akadeemiliselt vabas ja loomingulises õhkkonnas ülikoolisiseste eelkonkursside näol. 
KONKURSI PRAKTILINE VÄLJUND ‒ TEADUSE, TEHNOLOOGIA ning INNOVATSIOONI POPULARISEERIMINE. Kolme minuti loengute konkursil osalevad noorteadlased peavad mahutama oma teadustöö kolme minuti pikkusesse esitlusse ning valima selleks formaadi, mis avaks töö sisu ja olulisuse võimalikult laiale sihtgrupile. Konkurss pakub teaduse populariseerimise alase väljakutse doktorantidele ning samas tutvustab neid kui noori teadlasi avalikkusele. Noorteadlaste aktiivne suunamine teaduse populariseerimise protsessi aitab teadvustada teadlaste olulisust ühiskonnas ning tõstab avalikkuse huvi teaduse ja innovatsiooni vastu üldiselt. Samas lisab see erimõõtme, kuna kommunikatsioon toimub peamiselt just noortelt noortele. Noorteadlaste praktiline kaasamine teaduse populariseerimisse aitab otseselt murda stereotüüpseid kuvandeid teadlaste tööst tänapäeval, julgustades ja inspireerides sedasi ka järgmise põlvkonna noori valima teadlase või inseneri elukutset.

TEADLASTE ÖÖ FESTIVAL on teadust populariseerivate sündmuste sari, mille tipphetk on reedel, 25. septembril aset leidev üleeuroopaline Teadlaste Öö. 20.-25. septembrini 2015. aastal kestva Teadlaste Öö Festivali raames toimub üle neljasaja põneva teadussündmuse nii Tartus kui üle Eesti. Festivali peakorraldaja on teaduskeskus AHHAA, projekti partneritena osalevad Eesti Teaduste Akadeemia ja ERR. Euroopaülese Teadlaste Öö finantseerimiskava projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Marie Skłodowska-Curie meetmest. Vt ka: http://www.teadlasteöö.ee/