XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents

20.04.2015

Tuleva nädala alguses 20.‒21. aprillil toimub Läti Teaduste Akadeemia korraldusel XIV Baltimaade vaimse koostöö konverents ACADEMIES OF SCIENCES FOR RESEARCH AND INNOVATION: PAST AND FUTURE. Lisaks Baltimaadele on konverentsil esinejad Saksamaalt (Leopoldinast), Norrast, Poolast, Slovakkiast, et jagada oma koostöökogemusi. Eesti delegatsiooni kuuluvad: akad Tarmo Soomere ‒ akadeemia president; akad Mart Kalm ‒ akadeemia asepresident; akad Margus Lopp ‒ akadeemia peasekretär; akad Jüri Engelbrecht ‒ akadeemia juhatuse liige; akad Urmas Varblane ‒ akadeemia juhatuse liige; prof Peeter Järvelaid ‒ Tallinna Ülikooli professor.

Kahe päeva jooksul toimuvad intellektuaalse koostöö alased ettekanded. Eesti delegatsioonist esineb president Tarmo Soomere konverentsi avamisel tervituskõne ja lühiülevaatega teadusmaastikust Eestis, ettekande struktuurifondisõltuvusest väljumis- ja võõrutusvõimaluste kohta “Dependence on EU Structural Funds in the Baltic Countries. Ways of Exit” peab akadeemik Urmas Varblane ning akadeemik Mart Kalm kõneleb teemal “Artistic unity of the Baltic Sea Region countries”. Vt konverentsi programmi siin või Läti Teaduste Akadeemia kodulehel: http://www.lza.lv/index.php?mylang=english

Konverentsil antakse pidulikult üle Baltimaade teaduste akadeemiate medalid 2015. Eestist on medalinominendiks prof Peeter Järvelaid ‒ õigusteadlane ja ajaloolane, kellel on suur panus õigusajaloo ja võrdleva õiguse uuringutes ning Eesti, Läti ja Leedu koostöö arendamises oma erialal. Samuti antakse medal prof Zenonas Norkusele Leedust ning professor Benedikts Kalnačsile Lätist (vt medalikandidaatide kohta täpsemalt siin).
 
LÜHIDALT KONVERENTSI TAUSTAST. Kahe ilmasõja vahel (1935‒1940) alguse saanud Baltimaade vaimse koostöö konverentside traditsiooni kutsus Läti Teaduste Akadeemia uuesti ellu 1999. aastal, mil toimus VII Baltimaade vaimse koostöö konverents, kus osalesid haritlaskonna esindajad Eestist, Leedust, Lätist, Rootsist ja Soomest. Konverentside põhieesmärgiks oli ja on Balti- ja Läänemeremaade koostöö soodustamine ja tihendamine, et sarnase ajaloo, ühise kultuuriruumi, majandusliku ja poliitilise olukorra teadvustamise kaudu inspireerida ning ergutada sünergiat ‒ jõudude ühendamist nii regionaalselt kui ka globaalselt aktuaalsete küsimuste arutamiseks, lahenduste leidmisteks.

VIII Baltimaade vaimse koostöö konverents toimus 15.−16. juunil 2001 Tallinnas, patrooniks Vabariigi president Lennart Meri. Enam kui 80 Eesti, Läti, Leedu Soome ja Rootsi intellektuaali käsitles oma ettekannetes ja diskussioonil riikide arengu, ühiskonnaelu ja teaduse aktuaalseid probleeme.

6.−7. juunil 2003 toimus Vilniuses IX Baltimaade vaimse koostöö konverents teemal “Globaliseerumine, Euroopa ja regionaalne identiteet”. Konverentsi raames toimus ka Baltimaade teaduste akadeemiate traditsiooniline ühisnõupidamine.

8.−10. juunil 2005 kutsus Soome Teaduste Akadeemiate Esindus Helsingis kokku X Baltimaade vaimse koostöö konverentsi, osalejatega Eestist, Hollandist, Leedust, Lätist, Rootsist, Saksamaalt, Sloveeniast, Soomest ja Taanist.

9.−10. oktoobril 2007 toimus Riias XI Balti vaimse koostöö konverents.

4.−5. novembril 2010 toimus Vilniuses XII Baltimaade vaimse koostöö konverents, mis keskendus teaduse ja ühiskonna suhete erinevatele aspektidele.

28.−29. jaanuaril 2013 toimus Tallinnas XII konverents “13th BALTIC CONFERENCE ON INTELLECTUAL COOPERATION: EUROPEAN RESEARCH AREA AND SMALL COUNTRIES”, kus oli arutamisel väikeste riikide osalus Euroopa teadusruumis. Osalesid teaduse tippjuhid Lätist, Leedust, Inglismaalt, Soomest, Horvaatiast ja Eestist.