Juhatuse istung ja seminar-arutelu "Kunstiteadus Eestis"

17.02.2015


17. veebruaril toimus KUMUs akadeemia juhatuse istung, millele järgnes näituse "Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks" tutvustamine kuraatori, akadeemik Mart Kalmu poolt ja seminar-arutelu teemal “Kunstiteadus Eestis”.

Ettekanded:

KUNST, AJALUGU JA TEADMISEDKrista Kodres (riigi teaduspreemia laureaat 2015, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool) kõneles kunstiteaduse algusest üldiselt, samuti Eesti vabariigi kunstiteaduse professuuri algusest, ideoloogilistest probleemidest nõukogude ajal, jõudes lõpuks interdistsiplinaarse kunstiteaduse arenguteni, mis on tihedas võrgustikus ühiskonna teiste nähtustega tänapäeval.

MUUSEUM JA TEADUSSirje Helme (Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia) fokusseeris oma ettekande muuseumi teadustegevustele kogude, arhiivide, konserveerimise, näituste korraldamise, tehnilise kunstiajaloo, erinevate rahvusavheliste projektide, kunstiteaduse ajakirja toimetamise ning muuseumiteaduse populariseerimise kontekstis.