Üliõpilaste teadustööde konverents

27.10.2014

27. oktoobril toimus Eesti Teaduste Akadeemia majas üliõpilaste teadustööde konverents ja autasustamine.

Täpsem info vt siin.

L. Tamberg. Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster'is
T. Repän. Hüperboolsete metamaterjalide rakendamine dofraktsioonipiiri ületamiseks
M. Piirits. Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil

1994. aastal üliõpilaste teadustööde võistlust käivitades seadis Eesti Teaduste Akadeemia sihiks välja selgitada, tutvustada ja innustada teadlaskarjääri lävele jõudnud säravaid noori talente. Kahekümne aasta jooksul auhinna pälvinutest on nüüdseks Eesti teaduse tipptegijate ringi jõudnud tubli kümmekond, nende seas riigi teaduspreemia laureaadid Sulev Kõks (1994, teaduspreemia 2004), Anu Realo (1995, teaduspreemia 2010), Rainer Kattel (1996, teaduspreemia 2013), Indrek Ots (1996, 1997, teaduspreemia 2002), Hannes Kollist (1997, teaduspreemia 2010) ja Marko Vendelin (1997, teaduspreemia 2008) ning 2013. aastal akadeemikuks valitud Lauri Mälksoo (1999).   

 “Üks iseloomulik tahk on teaduses veel – säravad tulemused sünnitavad uusi säravaid tulemusi”, rõhutas Akadeemia tollane president Jüri Engelbrecht 24. veebruaril 2004 riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel peetud kõnes. (Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2004. Tallinn, 2004).

Sel aastal üliõpilaste teadustööde võistlusele esitatud 74 uurimistööst tunnistati auhinna vääriliseks 12. Suure tõenäosusega leidub võitjate seas ka seekord võimekaid tulevikulootusi, kel piisavalt teadmisjanu ja sihikindlust, et panna alus uudiskünnist ületavale eduloole, teha nime oma valdkonna tunnustatud teadlasena ja köita avalikkuse huvi. Kuid teisalt, miks ei võiks Eesti inimesed nendest noortest talentidest juba praegu aimu saada?

Konverentsil ettekannetega esinenud kolme noore autori auhinnaga pärjatud magistritööd on kaitstud Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Neis käsitletud teemade spekter hõlmas geneetilisi meetodeid vaimsete haiguste uurimisel, matemaatilisi mudeleid nanokomposiitmaterjalide väljatöötamisel ning Eesti pensionisüsteemi toimimise ja mõju analüüsi.Avasõnad ütles president Richard Villems       Laura Tamberg (Tallinna Tehnikaülikool)


Taavi Repän (Tartu Ülikool)                                  Magnus Piirits (Tartu Ülikool)