Teaduspäeva jätkupäev Võrumaal

25.11.2013

Akadeemia teaduspäevade pikaajalises reas on olnud mitmeid jätkupäevi, kui maakond on pidanud vajalikuks teadusüritust korrata. Nii toimus 25. novembril 2013 pärast 10 aastat vaheaega jätkupäev Võrumaal. Selle teravik oli suunatud nooremale põlvkonnale — gümnasistidele.

Teaduspäev algas kohtumisega Võru Maavalitsuses, kus Akadeemia esindust tervitav maavanem Andres Kõiv pakkus külalistele Võrumaal toodetud ja kohalike retseptide järgi valmistatud kohvikõrvast. Koos maavalitsuse töötajate ja Võrumaa muuseumis töötavate maakonda põhjalikult tundvate giididega suunduti Kääpa Põhikooli, kus haridust on antud alates 1835. aastast. Kooli praeguse põhihoone nurgakivi pandi 1938. aastal ning seda on viimastel aastatel täiendatud mitme lisandunud hoone ja põhjaliku renoveerimisega. Rohkem kui 120 õpilast koondav õppeasutus on kaunis ning funktsionaalne ja loob kõik eeldused parimate tulemuste saavutamiseks. Maavalitsuse korraldusel pakkus Kääpa Põhikool oma saali kõikide maakonna koolide ja Väimela Kutsehariduskeskuse esindajatele, et ka neil oleks võimalik kuulata akadeemilisi ettekandeid. Peale maavanema Andres Kõivu sissejuhatust ja Akadeemia presidendi Richard Villemsi Akadeemiat tutvustavat sõnavõttu esinesid ettekandega akadeemikud Karl Pajusalu (Ühisest ja erinevast soome-ugri keeltes), Enn Tõugu (Pahandused küberruumis) ja Raivo Uibo (Meie imeline kaitsevägi — immuunsüsteem) ning Akadeemia uurija-professor Rein Ahas (Mobiilsus, edukus ja regionaalne areng).

Saatjaiks Kääpa Põhikooli direktor Igmar Matto ja Lasva vallavanem Juris Juhansoo sõideti tutvuma Parksepas asuva 2008. aastal loodud polüuretaantooteid valmistava ettevõttega Estelaxe OÜ, mis põhineb Eesti erakapitalil. Tegelikult peitub selle eduka ettevõtte tegevuse taga pikem ajalugu alates 1998. aastast, töötajate arv on hetkel veidi üle 30. Külalised said jälgida pehmevahust toodete valmistamise protsessi — istmed, seljad, peatoed, kaatritoolid, varustus suurloomakliinikutele, aga ka lumekelguistmete lõplikku komplekteerimist. Väga põnev oli jälgida erineva klassi rongiistmete valmistamise kulgu, nende tulekaitseeeskirjade ja  turvalisusastme tagamist, tehnilise varustamise, nt raadiote jm süsteemide paigaldamist, silmas pidades istme mugavuse nõudeid.

Teaduspäevade tavapäraseks ettevõtmiseks on ka kultuuriobjekti külastamine. Võrumaal oli selleks Lasva veetorn, mis väljastpoolt rahvusliku motiiviga kirjatuna annab sees huvitava ülevaate vana veetorni tööelust. Arhitekt Veronika Valk on loonud omapärase infopunkt-kultuurikeskuse ajaloolise fotonäituse ja ümbruskonna aerofotodega vanas veepaagis torni otsas, samuti kauget kaunist vaadet pakkuva avatud katusegalerii. Veetorni eriliseks vaatamisväärsuseks on põrandal peegeldava põhjaga sügav valguskaev ja torni läbiv klaveritrepp, millel on hea tahte korral võimalik välja meelitada ka meloodia.

Teaduspäevast võtsid veel osa akadeemikud Jaan Einasto, Georg Liidja, Leo Mõtus, Peeter Tulviste ja Urmas Varblane.

Eduka teaduspäeva lõpetas mõlema osapoole kindel soov välja töötada parim variant Akadeemia ja Võru Maavalitsuse koostöö jätkamiseks.