Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

05.12.2012

Kolmapäeval 5. detsembril algusega kell 11.00 toimub Akadeemia majas üldkogu istung.

Päevakord:

Avamine
Akadeemikute valimine
Akadeemia välisliikmete valimine
Sõnavõtud
Lõppsõna