Seminar "Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?"

27.04.2012

27. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis seminar
KUI JÄTKUSUUTLIK ON EESTI MEDITSIIN?

10.30–12.00
Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi külastamine
(Tallinn, Akadeemia tee 15a, 1)

12.00–12.30    Lõuna

12.30–15.00     seminar TTÜ nõukogu saalis
(Ehitajate tee, korpus VII, 6. korrus, ruum 621)

Päevakord:
                                  Moderaator akadeemik Eero Vasar

Sissejuhatav sõnavõtt
    Richard Villems
    Eesti Teaduste Akadeemia president

Eesti tervishoiu rahastamine: hetkeseis ja peamised valikukohad    Andres Võrk
    Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

Tervishoiu seosed ja tähtsus ühiskonna arengus    Ain Aaviksoo
    Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi direktor

Valikud ja tegematajätmised Eesti tervishoius    Raul-Allan Kiivet
    Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tervishoiukorralduse professor

Arstide koolituse jätkusuutlikkusest    Toomas Asser
    Tartu Ülikooli arstiteaduskonna neurokirurgia professor, akadeemik

Sõnavõtud