Akadeemiline loeng "Arengutest kõrgefektiivses energeetikas"

04.04.2012

Kolmapäeval 4. aprillil algusega kell 16.00 toimub Akadeemia majas akadeemik Enn Lusti avalik akadeemiline loeng "Arengutest kõrgefektiivses energeetikas".

Tutvustatakse Euroopas ja kogu maailmas käesoleval ajal valitsevaid uurimissuundi kõrgefektiivse taastuvenergeetika vallas. Kaasa arvatud päikeseenergia akumulatsioon ja otsene fotoelektriline energia tootmine, tuuleenergeetika, biogaasi ja vedelate biokütuste tootmine, aga ka sünteeskütuse tootmine CO2-st ja veest, kasutades elektrit piikkoormuste välistel aegadel. Põgusalt käsitletakse kütuseelementide, elektrolüüserite ja sünteeskütuste sünteesireaktorite arendamisega seotud probleeme. Antakse ülevaade elektri otsese salvestamisega seotud probleemidest nii superkondensaatorites, Li-ioon-patareides kui ka muudes salvestites ja muundurites. Puudutatakse ka vesinikuenergeetika ja vesiniku salvestamise probleeme.