Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents

08.11.2011

8. novembril toimus Eesti Teaduste Akadeemia majas  (Tallinn, Kohtu 6) üliõpilastööde konkursi võitjate konverents.
Kavas:

Avamine
     Richard Villems
Ettekanded
Tallinna Tõnismäe-poolne bastionaalvööndi lõik Euroopa kindlusarhitektuuri taustal
     Ragnar Nurk, Tallinna Ülikool
Merepõhja indutseeritud tuulelainete murdumine Eesti rannikumeres
     Victor Alari, Tallinna Tehnikaülikool
Häiringute peegeldused järvede veebilansis Kurtna järvistu kolme umbjärve näitel
     Marko Vainu, Tallinna Ülikool
Isikutevaheliste suhete konfliktsuse esialgne indeks
     Oliver Nahkur, Tartu Ülikool