Akadeemia teaduspäev Läänemaal

12.05.2011

Juba pikaajaliseks traditsiooniks kujunenud teaduspäev, kus tutvustatakse Akadeemia tegevust, õpitakse tundma maakonda ning püütakse selgust saada probleemidest, mille lahendamisel võiks teadusest abi olla, toimus seekord 12. mail Haapsalus.

Teaduspäev algas Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis. Lühikese tervitusega esinesid Lääne maavanema kohusetäitja Merle Mäesalu ning kolledži direktor Eve Eisenschmidt. Akadeemia president Richard Villems kõneles Eesti Teaduste Akadeemia ajaloolisest kujunemisest ning ülesannetest. Ta rõhutas, et võimalus käia maakondades annab ka akadeemikuile palju.

Järgnesid ettekanded akadeemikutelt:
•    Urmas Varblane, Eesti majanduse ümberkorraldustest maailmamajanduse kriisi taustal;
•    Anto Raukas, Kas ilm on hukas või me lihtsalt arvame nii?
•    Eero Vasar, Kvaliteedi üleminek kvantiteediks – ärevushäirete neurobioloogia.

Huvitatud kuulajate hulgas oli koolidirektoreid, vallavanemaid, õpetajaid ja tudengeid. Akadeemik Urmas Varblane kõneles maailmamajanduse arengust ja selle mõjust Eesti ettevõtlusele. Intrigeeriva ettekandega kliima muutumisest esines akadeemik Anto Raukas, kes manitses kuulajaid selge pea ja skeptitsismiga suhtuma teabesse kliima soojenemisest. Akadeemik Eero Vasara sisutihe ettekanne ärevushäirete neurobioloogiast käis kuulajaile küll kohati üle jõu, kuid sisaldas huvitavaid fakte kõrva taha panemiseks.

Pärast lõunat külastasid akadeemikud Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust, kus neid võtsid vastu juhatuse esimees Priit Eelmäe, ravijuhi kt Ülle Kruus ning arendus- ja kvaliteedijuht Kadri Englas. Elavat huvi pakkus kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi labor, kus viiakse läbi patsiendi antropoloogilised mõõtmised ja kliiniline hindamine ning salvestatud andmete analüüsi tulemusel saadavad 3D kõnnianalüüsi tulemused on abiks kliiniliste otsuste tegemisel.

Päeva lõpetuseks pandi mälestusküünal Akadeemia esimese koosseisu Läänemaalt pärit liikme Jüri Uluotsa hauale Kirblas.

Järjekorras kaheteistkümnendast teaduspäevast võttis osa kaksteist akadeemikut – Jüri Engelbrecht, Anto Raukas, Enn Saar, Peeter Saari, Arved-Ervin Sapar, Peeter Tulviste, Enn Tõugu, Urmas Varblane, Eero Vasar, Mihkel Veiderma, Richard Villems ja Haldur Õim.