XII Baltimaade vaimse koostöö konverents "Teadus ja ühiskond"

05.11.2010

4.-5. novembril toimus Vilniuses Leedu Teaduste Akadeemia korraldusel XII Baltimaade vaimse koostöö konverents „Teadus ja ühiskond“. Eesti delegatsiooni koosseisus võtsid üritusest osa Akadeemia president Richard Villems, asepresident Jüri Engelbrecht, peasekretär Leo Mõtus, akadeemik Ain-Elmar Kaasik, Ivar Puura, Margus Maidla ja Galina Varlamova.

Leedu Teaduste Akadeemia välisliige Richard Villems pidas inauguratsiooniloengu.Ettekandega „Teadus ühiskonnas : ALLEA roll akadeemiate ühendajana“ esines Jüri Engelbrecht, „Komplekssüsteemid ühiskonnas“ Leo Mõtus, „Teadustegevuse käitumiskultuuri ja terviklikkust mõjutavad tegurid“ Ain-Elmar Kaasik, „Teadus, ühiskond ja elukeskkond : Nord Streami juhtum“ Ivar Puura ja „Teaduse esitlemine ühiskonnale – asjakohased ja ebaolulised faktorid“ Margus Maidla.

Võeti vastu resolutsioon.

Ühiselt kirjutati alla kolme Balti riigi Teaduste Akadeemiate koostöölepingu pikendamise dokumendile.