Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung

25.11.2009

 25. novembril toimus Akadeemia majas (Tallinn, Kohtu 6) Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung.

Päevakord vt siin.

Nikolai Alumäe nimelise medali pälvis akadeemik Hillar Aben. Eesti Teaduste Akadeemia medali said dr. Helle Martinson ning akadeemikud Vladimir Hižnjakov ja Jaak Järv.

Valiti Akadeemia uus juhatus järgmises koosseisus: president – Richard Villems (valitud teiseks ametiajaks 14. oktoobri üldkogul); asepresident – Mart Ustav; asepresident – Jüri Engelbrecht; peasekretär – Leo Mõtus; astronoomia ja füüsika osakonna juhataja – Jaak Aaviksoo; informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja – Tarmo Soomere; bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja – Ilmar Koppel; humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja – Urmas Varblane; vabaliikmed – Ene Ergma, Ain-Elmar Kaasik, Mati Karelson, Endel Lippmaa, Enn Mellikov, Peeter Saari, Peeter Tulviste ja Enn Tõugu.