Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents ja autasustamine

04.11.2009

4. novembril toimus Akadeemia majas (Kohtu 6) võistluse laureaatide konverents ja autasustamine. Avasõnad ütles Akadeemia president Richard Villems. Ettekannetega esinesid:

Peeter Pikksarv
, Tartu Ülikool. Ülilühikesed optilised impulsid difraktsiooni äärelaineteoorias ja nende eksperimentaalne registreerimine.

Veera Žukova
, Tallinna Tehnikaülikool. Eesti rannikujaamade võimalused meretuule hindamisel.

Ester Oras
, Tartu Ülikool. Eesti keskmise rauaaja peitvarad.

Ivar Vinkel
, Tallinna Ülikool. Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest.

Moderaator Georg Liidja

Auhinnakomisjoni otsus vt siin.