Rahvusvaheline teaduskonverents "From Language to Mind 3"

10.09.2009

10. ja 11. septembril toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) rahvusvaheline interdistsiplinaarne teaduskonverents "From Language to Mind 3" ("Keelest meeleni 3"), millega tähistatakse Eesti ühe mainekaima, mitmekülgseima ja viljakaima folkloristi, kirjandusmuuseumi vanemteaduri ja Eesti Teaduste Akadeemia liikme Arvo Krikmanni 70. sünnipäeva.

Aja jooksul on 21. juulil 70-aastaseks saanud Arvo Krikmanni hingelähedasimad uurimisteemad olnud eesti ja läänemeresoome folkloori lühivormide allikalugu, historiograafia ja tekstoloogia (sh eesti fraseoloogia ja rahvaretoorika vanemate allikate uurimine); folkloori lühivormide struktuuritasandid ja nende seosed: süntaks, loogika, modaliteedid, kujundisemantika; parömioloogilised klassifikatsioonid; kujundkõne teooria, huumoriteooria; folkloori ja murdeleksika geograafiline levik jne.

Kahepäevasele teaduskonverentsile on Arvo Krikmanni põhilisimaid uurimissuundi käsitlevate ettekannetega oodata uurijaid peale Eesti Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt, Rootsist, Iisraelist, Portugalist, Itaaliast, Inglismaalt, Bulgaariast, Ungarist ja Nigeeriast. Kuulamiseks pakutakse üle 40 ettekande, teemavaldkonnad: folkloori lühivormid (vanasõnad, kõnekäänud, mõistatused), kujundkõneteooria ning huumoriteooriad ja rahvahuumor. Ettekanded on inglise või vene keeles. Õnnitlemine ja juubeli pidulik tähistamine toimub neljapäeval, 10. septembril kell 18. 00 Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi valges saalis (Lossi 25, Tartu).

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Eesti Teaduste Akadeemia, toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Teaduste Akadeemia ja A. Le Coq.

Konverentsi kava ja ettekannete teesidega saab tutvuda konverentsi kodulehel
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/kriq70.

Teave: Anneli Baran (tel: 7377 743, e-post: anneli@folklore.ee) ja Piret Voolaid (tel: 7377 742, e-post: piret@folklore.ee)