Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents

13.11.2007

Teisipäeval 13. novembril toimus üliõpilastööde konkursi võitjate konverents ja diplomite kätteandmine. Juhatas akadeemik Georg Liidja.

ETTEKANDED
Visuaalse kasutajaliidesega veebiteenuste kompositsioonitarkvara
    Riina Maigre (Tallinna Tehnikaülikool)
Rööviku toidutaime tiheduse ja maastikulise sidususe mõju mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae) liikuvusele
    Anu Sang (Tartu Ülikool)
Garaažid ja garaažlad Tartu linnas
    Tauri Tuvikene (Tartu Ülikool)
Eesti koolinoorte narkoprobleem
    Margit Pärn (Tallinna Ülikool)

Konkursi võitjate täisnimekirja vt siit.