Lühikonverents "Eesti teadus ja rahvusvahelised teadusorganisatsioonid : probleemid ja suunitlus"

16.10.2007

16. oktoobril 2007 toimus Teaduste Akadeemias lühikonverents "Eesti teadus ja rahvusvahelised teadusorganisatsioonid: probleemid ja suunitlus". Moderaator Jüri Engelbrecht.

Akadeemia rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides     Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti ja Euroopa Polaaruuringute Komitee (lühendatud)    Rein Vaikmäe, Eesti Polaaruuringute Komitee

Eesti Geoloogia Komitee rahvusvahelisel planeet Maa aastal    Dimitri Kaljo, Eesti Geoloogia Komitee

Eesti Füüsika Seltsi tegemised ja Euroopa dimensioon (lühendatud)    Kaido Reivelt, Eesti Füüsika Selts

Eesti Euroopa Teadusfondis    Meelis Sirendi, Eesti Teadusfond

Osalemiskogemus ESF programmis (EUROCORES BOREAS) (lühendatud)    Art Leete, Tartu Ülikool

Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöövõrk (COST)    Ülle Must, Archimedes SA

Akadeemik Jüri Engelbrecht tegi kokkuvõtte, tuues esile järgmised seisukohad:
  • Eesti teaduse ja teadlaste esindus rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides on päris hea;
  • nende hääl kõlab (sh otsustusprotsessides);
  • võrreldes naaberriikidega on Eestis mitmed sammud astutud õigel ajal, sh rahvusvaheliste organisatsioonide valik ühinemiseks, ühinemise aeg, liikmemaksude tasumise korraldamine;
  • rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise raames/kaudu toimub nii tegelik teadustöö kui teavitustöö (populariseerimine);
  • Teaduste Akadeemia jätkab rahvuskomiteede ja teadusseltside toetamist.