Väljasõit Jõgeva Sordiaretuse Instituuti

10.07.2007

10. juulil külastas Eesti Teaduste Akadeemia delegatsioon väljasõidu-arutelude sarja raames Jõgeva Sordiaretuse Instituuti. Saadi vahetu ja põhjalik ülevaade instituudi tegevusest, plaanidest ja arengust. Lisaks tutvuti selektsiooni töödega katsepõldudel ja kasvuhoonetes. Erilist huvi pakkus Eesti rukki sortide katsepõld koos akadeemik Hans Küütsi ja vanemteadur Ülle Tamme kommentaaridega ning akadeemik Loit Reintami seletustega mulla tekkimise ja kvaliteedi kohta.

Akadeemikuid võtsid vastu instituudi direktor Mati Koppel ja akadeemik Hans Küüts (endine pikaajaline instituudi direktor). Akadeemia juhtkonnast osalesid külaskäigul president Richard Villems, asepresident Ain-Elmar Kaasik, peasekretär Leo Mõtus, Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Osakonna juhataja Peeter Tulviste ning akadeemikud Dimitri Kaljo, Ülo Lepik, Georg Liidja, Loit Reintam, Arved-Ervin Sapar ja Mihkel Veiderma.