Üldkogu istung

06.12.2006

6. detsembril 2006 toimus Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung.

Päevakorras oli:

AVAMINE
Vabariigi Presidendi tervitus

ETTEKANDED
Rõhuasetustest
Richard Villems

Keevkihttehnika rakendusi keemiatehnoloogias

Mihkel Veiderma

Kõrgharidusstrateegiast
Olav Aarna

SÕNAVÕTUD