Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents

21.11.2006

21. novembril 2006 toimus Akadeemia saalis üliõpilastööde konkursi võitjate konverents. Akadeemia rahalised teadusauhinnad üliõpilastele on sisse seatud eesmärgiga avaldada tunnustust teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ning julgustada võimekaid üliõpilasi iseseisvale uurimistegevusele ka tulevikus. 2006. aasta maikuus väljakuulutatud üliõpilastööde konkursile laekus 47 uurimistööd, mille vaatas läbi Eesti Teaduste Akadeemia komisjon. Auhinnad määrati koostöös komisjoni töösse haaratud erialaekspertidega. Konverentsil oli kavas:

AVAMINE
Richard Villems

ETTEKANDED    

Heli Valtna (Tartu Ülikool)
Superluminaalsete lokaliseeritud valguslainete tekitamise võimalikkus
Presentatsioon
Georgi Hudjašov (Tartu Ülikool)
Hüpoteesid Sahuli asustamise kohta mtDNA ja Y-kromosoomi andmestiku põhjal
Presentatsioon (algus)Järg 1Järg 2
Edith Soosaar (Tallinna Tehnikaülikool)
Upwellingu filamentide numbriline modelleerimine Soome lahes
Presentatsioon
Kristel Kotta (Tallinna Ülikool)
Ideoloogiline sundus ja järelvalve Eesti NSV mängufilmiloomes, keelatud filmiprojekt “Mahtra sõda” (1955-1959)

DIPLOMITE KÄTTEANDMINE

Konkursi võitjate täisnimekirja vt siit