Tippkeskuste konverents

29.11.2006

29. novembril 2006 toimus Akadeemia saalis konverents “Eesti teaduse tippkeskused II”. Eelmine tippkeskuste konverents toimus Akadeemias aprillis 2005. Tippkeskuste programm käivitati Eestis 2001. aastal, mil seati eesmärgiks kohaliku tippkeskuste võrgu väljaarendamine ning selle liitumine rahvusvahelisse võrgustikku. Konkursi korras ning rahvusvahelise ekspertkomisjoni ettepanekul nimetati kümme Eesti teaduse tippkeskust aastateks 2003–2006. Tööperiood on lõppemas ning aeg on teha kokkuvõtteid, samas mõelda ka tulevikule. Konverentsil kohtusid ja esinesid ning vahetasid kogemusi ja mõtteid kõigi kümne Eesti teaduse tippkeskuse esindajad. Konverentsi modereeris Akadeemia asepresident Ain-Elmar Kaasik.

Konverentsil peetud ettekanded (vt presentatsioone):
Lühikokkuvõte diskussioonil arutatud teemadest:
 • Teaduse tippude rollist põhilise osa teadusliku väärtuse loomisel ühiskonnas
 • Eesti teaduse tippkeskustest kui ühest konkreetsest ja olulisest meetmest teaduse rahastamisel Eestis
 • Riigi huvist teadusvaldkondadevahelise tasakaalu loomiseks riigi jätkusuutlikkuse tagamisel, erinevate ning oma olemuselt teineteist täiendavate instrumentide kasutamisest selle tasakaalu hoidmisel (kvootide alusel kunstlike tippkeskuste loomise võimatusest tänapäeval)
 • Kõrgtasemel teaduskeskkonna puudumisest ning selle loomise vajadusest
 • 700 miljonist kroonist, mis on plaanitud tippkeskuste järgmise perioodi (2008–2014) rahastamiseks, kuid mis peaks tegelikult olema lisameede tippkeskuste rahastamisel
 • Eesti riigi vastutusest teaduse tipptaseme piisava rahastamise tagamisel
 • Uute tippkeskuste konkursi tingimuste ja hindamiskriteeriumide läbipaistvusest ja avalikustamisest ning konkursikomisjoni rahvusvahelisuse nõudest
 • Tippkeskuste integratsiooni vajadusest ja Eesti-sisese koostöö olulisusest
 • 7-aastase tööperioodi probleemidest ja eelistest (nii rahastamisel kui töökorralduses)
 • Vahekonkursi korraldamise võimalikkusest 3 a pärast, et ei kaoks võimekate ja arenemisvõimeliste teadlaste initsiatiiv tipptaseme ning tippkeskuse staatuse saavutamiseks
 • Kriitilisest massist tippkeskuste inimressursi kontekstis
 • Humanitaar- ja sotsiaalteaduste olukorrast ja asendist teaduse tippkeskuste hulgas
 • Tippteadlaste palkade probleemi lahendamise vajadusest poliitiliselt, et tagada lisaks infrastruktuuri kaasajastamisele ning kõrgtasemel teaduskeskkonna loomisele ka tippteadlastele vääriline elukvaliteet ning seeläbi ka nende jäämine või tagasipöördumine Eestisse
 • Teaduspoliitikast ning teaduse finantseerimisest Eestis laiemalt
 • Akadeemiast kui foorumipaigast võimalikele diskussioonidele ja erinevatele mõttepajalaadsetele üritustele teaduse tipptaseme ja Eesti teaduse tippkeskuste teemal ka tulevikus
 • Tippkeskuste ühenduse ülesandest uue tippkeskuste kogumiku idee edasiarendamiseks (aastaks 2008)