Järeldoktorite foorum

23.11.2006

23. novembril 2006 toimus Tallinnas Akadeemia saalis (Kohtu tn 6) järeldoktorite foorum teemal “Järeldoktorite institutsioon Euroopas ja Eestis”. See oli jätkuüritus Akadeemias 2003. aasta novembris toimunud konverentsile “Noore teadlaspõlvkonna kujunemine Eestis – järeldoktorite institutsioon”.

Järeldoktorite institutsioon on ennast maailmapraktikas igati õigustanud. Eestis sai sellealane tegevus alguse 1998. aastal, mil Teaduskompetentsi Nõukogu ettepanekul käivitati sihtfinantseerimise süsteem järeldoktorantuuri loomise tarbeks. Tänaseks päevaks on sellest kujunenud äärmiselt oluline etapp professionaalse teadlase kujunemisel ning saanud ka noorte teadlaste välismaalt tagasi pöördumise astmelaud Eestis. Foorumil arutati järeldoktorantuuriga seotud küsimusi-probleeme nii Eesti kui ka Euroopa teadusruumi kontekstis laiemalt. Foorumit modereeris akadeemik Enn Tõugu.

Foorumi avas Eesti Teaduste Akadeemia president Richard Villems.
Kavas olid järgnevad ettekanded:

Euroopa teadusstruktuurid ja teaduspoliitika
Jüri Engelbrecht
Presentatsioon
Kas teadmispõhine on teaduspõhine?
Olav Aarna
Presentatsioon
Järeldoktorantuur Eestis: võimalused praegu ja tulevikus
Indrek Ots
Presentatsioon
Being a postdoc in Estonia
Malgorzata Wyrwas (TTÜ)
Presentatsioon
Eesti järeldoktori mõnud ja mured
Urmas Johanson (TÜ)
Presentatsioon