Väljasõit Kohtla-Järve tööstuskompleksi

20.09.2006

20. septembril 2006 toimus Eesti Teaduste Akadeemia külastus-tutvumine Viru Keemia Grupi (Kohtla-Järve) tegevusega ning ühisarutelu põlevkiviõli tootvate ettevõtetega.Päeva esimesel poolel tutvustas Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Janek Parkman ettevõtte struktuuri, tänapäeva seisu ja arenguplaane ning vastas akadeemikute rohketele küsimustele. Järgnes ekskursioon Viru Keemia Grupi tütarettevõttesse VKG Oil AS-i, mille põhitegevusaladeks on põlevkiviõli, fenoolvee ja gaasi tootmine.

Pärast lõunat toimus Akadeemia initsiatiivil korraldatud mõttevahetus põlevkiviõli tootmise teemal, kuhu olid kutsutud peale Viru Keemia Grupi ka Narva Elektrijaamad AS-i, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning Põlevkivi Instituudi esindajad (moderaator akadeemik Mihkel Veiderma).

Viru Keemia Grupi arendusdirektor Jaanus Purga, Narva Elektrijaamade arendusdirektor Mati Uus ja Kiviõli Keemiatööstuse tegevdirektor Robert Karpelin iseloomustasid lühidalt ettevõtete põlevkiviõli tootmise praegust seisu ning lähima 10 aasta arengukavasid. Tõdeti, et põlevkiviõli tootmine on majanduslikult efektiivne ja turg on piisav. Kõik kolm õlitootjat kavandavad lähima 10 aasta jooksul tootmise laiendamist olemasoleva tehnoloogia (tahke soojuskandja meetodi) alusel. Tootmise laiendamine on aga võimalik ainult põlevkivi kaevandamise mahu suurendamisel. See asjaolu tingiski järgneva mõttevahetuse suunitluse. Akadeemikud Anto Raukas, Leo Mõtus, Enn Mellikov, Peeter Tulviste ja Loit Reintam puudutasid erinevaid põlevkivi kaevandamise laiendamise aspekte: riiklikud ja ettevõtete huvid, meedia häälestus, elanike vastuseis jne. Kokkuvõttes toonitas akadeemik Mihkel Veiderma, et põlevkivi kaevandamise mahu suurendamise võimalus vajab sügavamat analüüsi varu optimaalse kasutamise ja keskkonnahoiu seisukohalt, arvestades põlevkivi kasutuse kogu spektrit (elektri- ja soojusenergia ning õli tootmine) ja sidudes seda riigi energiasektori kui terviku arenguga.

Väljasõidust võtsid osa:
Eesti Teaduste Akadeemia – president Richard Villems, asepresident Ain-Elmar Kaasik, peasekretär Leo Mõtus, akadeemikud Mihkel Veiderma, Enn Mellikov, Anto Raukas, Loit Reintam, Arved-Ervin Sapar, Peeter Tulviste;
 
Viru Keemia Grupp – juhatuse esimees Janek Parkman, arendusdirektor Jaanus Purga, tehnikadirektor Rein Rahe;

Narva Elektrijaamad – arendusdirektor Mati Uus;

Kiviõli Keemiatööstus – tegevdirektor Robert Karpelin, Nikolai Kutašov;

Eesti Energia – Priit Ploompuu, Harri Mikk, Alo Kelder;

TTÜ põlevkivi instituut – Jüri Soone.