Juhatuse istung ja raamatu esitlus

13.06.2006

13. juunil 2006 toimus Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi ruumides (Tartus Nooruse 1) Eesti Teaduste Akadeemia laiendatud juhatuse istung ja raamatu “Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2006” (X) esitlus

Kavas olid järgnevad ettekanded teaduspreemia laureaatidelt:

Ago Samoson (kollektiivi juht), Tiit Tuherm, Jaan Past, Andres Reinhold, Tiit Anupõld
ÜLIKIIRE PROOVIROTATSIOONI TEHNIKA ARENDAMINE
Teesid

Arvi Freiberg (kollektiivi juht), Margus Rätsep, Kõu Timpmann
FOTOSÜNTEETILISTE VALGUSERGASTUSTE EKSITON-POLARON ISELOOM
Teesid

Enn Mellikov (kollektiivi juht), Mare Altosaar, Sergei Bereznev, Andres Öpik
PÄIKESEELEMENTIDE UUED MATERJALID JA KONSTRUKTSIOONID
Teesid