Loodi Eesti Teaduste Akadeemia fond

10.05.2006

1. mail 2006 loodi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Eesti Teaduste Akadeemia fond, mille eesmärgiks on toetada doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd sidusalt rahvuskultuuri fondi tegevusega eesti rahvuskultuuri toetamisel palju laiemalt.

Aluse Eesti Rahvuskultuuri Fondi uuele allfondile pani Akadeemia 400 000 krooni suurune annetus, milleks rahalised vahendid saadi Akadeemia puhkemaja müügist Vormsi saarel. Loodud fondi abil loodab Akadeemia kujundada teed teadmistekeskse ühiskonna poole Eestis ka materiaalselt. Samas kutsub Akadeemia koostööle ka teisi organisatsioone, ettevõtteid, asutusi ja üksikisikuid, et konkreetselt – läbi tipptasemel teadmiste, teadustegevuse ning noorte teadlaste toetamise – panustada Eesti majanduslikku, sotsiaalsesse ja kultuurilisse arengusse täna ja tulevikus.

Esimesed stipendiumid Eesti Teaduste Akadeemia fondist jagatakse 2007. aasta sügisel. Stipendiumide määramiseks moodustatakse Akadeemia ettepanekul halduskogu, millesse kuuluvad akadeemikud Ain-Elmar Kaasik, Leo Mõtus, Jaan Ross ja Peeter Saari.

Eesti Teaduste Akadeemia fondi on võimalik toetada järgmisel kontol:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
A.Weizenbergi 20A-13, 10150 TALLINN
Registrikood: 90000340

Arveldusarve 221001101347
Hansapank, Liivalaia 8, 15040 TALLINN
SWIFT/BIC – HABA EE 2X
IBAN – EE67 2200 221001101347

NB! Selgituse reale märkida: Eesti Teaduste Akadeemia fondile