Akadeemia soovitused COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia kujundamiseks Eestis

25.04.2020

Eesti teaduste akadeemia esitas soovitused COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia tööversiooni täiendamiseks ja täpsustamiseks.

Vt akadeemia ettepanekuid siit.