Maailma akadeemiad kutsuvad solidaarsusele COVID-19 pandeemiaga võitlemisel

29.03.2020

Akadeemiate-ülene Partnerlus (InterAcademy Partnership, IAP) kutsub riike üles tegema koostööd, kasutama ja jagama teaduspõhist teavet ning abistama arengumaid.
COVID-19 praegusest puhangust teatati esmakordselt 31. detsembril 2019. 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) välja pandeemia. Täna kutsub IAP 140 meditsiini-, teaduse- ja inseneriakadeemiat üle kogu maailma kutsuma üles teaduse ja poliitika kujundajaid koonduma, et aidata nakkuse levikut kontrolli all hoida. IAP eesmärk on julgustada teadusuuringute ja nende väljundite paremat ja kiiremat kasutamist globaalse üldsuse huvides.
„Paljud teadusringkonnad väljendavad suurt muret selle üle, et COVID-19 puhul pole veel ilmnenud valmisolekut koordineerida tegevust ja jagada ressursse, mis on leitud varasemate pandeemiate, näiteks HIV-i, SARS-i ja linnugripi vastu võitlemisel. On aeg seda muuta,“ leiab IAP president Volker ter Meulen.
IAP akadeemia liikmete hulka kuuluvad enam kui 30 000 juhtivat teadlast, inseneri ja tervishoiutöötajat enam kui 100 riigis. Uues IAP-teatises COVID-19 kohta rõhutatakse, et on vaja teha rohkem ühiseks tegutsemiseks, sest koroonaviiruse leviku leevendamiseks kõikidel territooriumidel on hädavajalikud ülemaailmsed jõupingutused. Esiteks peavad riigid tegema koostööd ja tagama, et rahvatervise juhid ja valitsused teevad haiguspuhangu vastu võitlemisel koostööd, keskendudes globaalsele planeerimisele. Teiseks peavad valitsused kasutama rahvatervisealase valmisoleku tugevdamiseks ja COVID-19 kriisi sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks parimat teaduslikku teadmist. Kolmandaks soovitab IAP kiiret ja kooskõlastatud tegevust, et teha koostööd nõrgema rahvatervise raamistiku ja tervishoiusüsteemiga riikidega ning toetada neid, eriti Aafrikas, kus veel pole registreeritud koroonaviirusesse nakatumist.
"IAP tegutseb koos ülemaailmse noorte akadeemia ja riiklike noorte akadeemiatega oma ülemaailmse akadeemiate võrgustiku kaudu, et arengumaade teadlased saaksid kasutada rahvusvahelisi teaduslikke teadmisi oma poliitikakujundajate ja kodanike nõustamiseks," ütleb Masresha Fetene, IAP Policy kaasesimees.
"Hiina on olnud COVID-19-le reageerimise esirinnas ja Hiina tehnikaakadeemia on selle vastu võitlemises võtmerolli mänginud. Oleme valmis jagama oma äsja omandatud teadmisi ja kogemusi selle haiguse kohta iga riigiga, kes seda soovib," lisab IAP president ja IAP Healthi kaasesimees Depei Liu.
„Akadeemiate usaldusväärsus ei tulene mitte ainult nende liikmete teaduslikust tipptasemest, vaid ka asjaolust, et nad on sõltumatud. Viimastel nädalatel on libauudised ja desinformatsioon levinud kiiresti nii internetis kui ka väljaspool, nii et poliitikakujundajate jaoks on ülimalt oluline kuulata lugupeetud häält, kellel on varasem kogemus tarkuse jagamiseks keerukates küsimustes, mis vajavad põhjalikku analüüsi,” toonitb IAP Science'i kaasesimees Krishan Lal.
Avaldusele (veebis kättesaadav aadressil https://tinyurl.com/IAP-COVID-19) kirjutasid alla partnerluse juhtkomitee liikmed:
Volker ter Meulen, IAP president
Depei Liu, IAP president ja IAP Health’i kaasesimees
Margaret Hamburg, IAP Health’i kaasesimees
Krishan Lal, IAP Science’i kaasesimees
Cherry Murray, IAP Science’i kaasesimees
Masresha Fetene, IAP Policy kaasesimees
Richard Catlow, IAP Policy kaasesimees
InterAcademy Partnership (IAP) baasil töötavad koos enam kui 140 riiklikku, piirkondlikku ja ülemaailmset liikmesakadeemiat, et toetada teaduse olulist rolli tõenditel põhinevate lahenduste otsimisel maailma keerukamatele probleemidele. Eelkõige kasutab IAP maailma teadus-, meditsiini- ja insenerijuhtide teadmisi, et edendada mõistlikku poliitikat, parandada rahva tervist, edendada tippteadusi loodusteaduste hariduses ja saavutada muid olulisi arengueesmärke.