Allkirjastati Riia deklaratsioon

27.02.2020
Foto: Janis Brencis

25. veebruaril allkirjastati Läänemere piirkonna teaduste akadeemiate koostöökonverentsil “Innovatsioon - 21. sajandi liikumapanev jõud” piirkonna teaduste akadeemia juhtide koostatud Riia deklaratsioon. 
Riia deklaratsioon näeb ette teaduste akadeemiate ja regiooni juhtivate ülikoolide vahelise koostöö tihendamist teadusprojektide realiseerimisel, samuti ühtse Läänemere teaduse innovatsiooniplatvormi loomise.
Riia deklaratsioonile kirjutasid alla Professor Ojārs Spārītis, Läti teaduste akadeemia president, Professor Arvi Freiberg, Eesti teaduste akadeemia asepresident, Professor Jūras Banys, Leedu teaduste akadeemia president, Professor Risto Nieminen, Soome teaduste akadeemia president, Professor Indriķis Muižnieks, Läti ülikooli rektor, Professor Sergei Kilin, Valgevene teaduste akadeemia asepresident, Professor Taina Tukiainen, Aalto ülikool, Smart Up konsortsium, Markku Markkula, Euroopa Regioonide Komitee asepresident, Kristin Bakken, Academia Europaea Bergen Knowledge Hub Manager, Academia Europaea Bergen Knowledge Hub Akadeemilise direktori Eystein Janseni nimel ning Professor Eugene Eteris, Euroopa Komisjon, nutika spetsialiseerumise platvorm.