Välisliikmediplomid Raagile ja Veanesile

19.12.2019
Nii Raag (vasakul pildil) kui ka Veanes rõhutasid välisliikmediplomit vastu võttes, et Eesti teaduste akadeemia välisliikmeks saamise näol oli nende jaoks tegemist äärmiselt emotsionaalse hetkega nende teadlaskarjääris.

Teisipäeval, 17. detsembril, andis teaduste akadeemia asepresident Arvi Freiberg pidulikult üle välisliikmediplomid arvutiteadlasele Margus Veanesile ja keeleteadlasele Raimo Raagile.
Mõlemad valiti teaduste akadeemia välisliikmeks selle aasta 25. septembril toimunud teaduste akadeemia üldkogul. Kolmas sel aastal välisliikmeks valitud välisteadlane, Svante Pääbo sai diplomi ja sellega koos käivad regaalid kätte 4. detsembril peetud üldkogul.
Lisaks tunnustati teaduste akadeemia medaliga ajaloolast Erki Tammiksaart, pikaajalist riigiametnikku Andres Kollistit ja endist teaduste akadeemia töötajat Helle-Liis Help'i. Medal on akadeemia kõrgeim autasu, mida antakse teenete eest Eesti teaduse arendamise või selle arendamisele kaasaaitamise eest.