Svante Pääbo: Eesti on minu teine kodumaa

05.12.2019

Professor Svante Pääbo esinemas teaduste akadeemia üldkogul. Foto: Reti Kokk.
Eilsel (4. detsember) teaduste akadeemia üldkogul anti välisliikmediplom Svante Pääbole, kes valiti teaduste akadeemia välisliikmeks sügisesel üldkogul.
Enne diplomi üleandmist sõnas teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, et teaduste akadeemia välisliikmed on eesti teaduse eelpostideks ning suursaadikuteks välismaal. “Nemad on kogu meie riigi nähtavuse ja tugevuse üks sümboleid,” sõnas Soomere.
Soomere lausus, et Svante Pääbo teadustegevusel on olnud vähe otsest sidet Eestiga, kuid Pääbo näol on tegemist maailmanimega ja tema juured on vaieldamatult Eestis.
Svante Pääbo ise ütles oma Eesti sidemete kohta, et tema sünnimaa on Rootsi, kuid ta üleskasvatajaks oli eesti ema. “Eesti on minu teine kodumaa,” sõnas Pääbo. Ta lisas, et on üles kasvanud juttudega oma ema kodumaast ning Eestisse tulles tunneb ära need kohad ja nimed, millest talle lapsena kodus lugusid räägiti.
Professor Pääbo sõnas Eesti teaduste akadeemia välisliikmeks valimise kohta: “Minu jaoks oli see äärmiselt emotsionaalne hetk ja ma hindan seda väga kõrgelt.”
Pääbo pidas teaduste akadeemia üldkogul loengu, mille käigus tutvustas oma uurimisrühma tööd viimastel kümnenditel ning andis kohalviibijatele ülevaate paleogeneetikast, mille üheks rajajaks on ta olnud.
Lisaks esinemisele teaduste akadeemia üldkogul, külastas Svante Pääbo Eestis ka oma ema kodukanti Rakvere lähedal ja pidas loengu Tartu Ülikoolis. 
Svante Pääbo valiti teaduste akadeemia välisliikmeks selle aasta 25. septembril toimunud teaduste akadeemia üldkogul. Ühes temaga valiti välisliikmeteks ka arvutiteadlane Margus Veanes ja keeleteadlane Raimo Raag.