Akadeemiad hoiatavad traditsioonilise hiina meditsiini eest

06.11.2019

Euroopa akadeemiate teadusnõukogu (EASAC) ja Euroopa meditsiiniakadeemiate föderatsiooni (FEAM) hoiatavad traditsioonilise hiina meditsiini reguleerimata kasutamise eest. Euroopa teaduste ja meditsiini akadeemiad kutsuvad üles tõenduspõhisele diagnoosimisele ja ravile vastuseks sellele, et Maailma Tervise Organisatsioon (WHO) on lisanud traditsioonilise hiina meditsiini oma raamistikku.

“Lihtsalt seetõttu, et WHO lisab Rahvusvahelisele Haiguste Klassifikatsioonile (ICD) traditsioonilise hiina meditsiini kohta, ei ole selle kasutamine veel ohutu ilma kindlate tõenditeta,” ütles professor Dan Larhammar, Rootsi kuningliku teaduste akadeemia president ja akadeemiate ekspertgrupi esimees.
EASAC[1] ja FEAM[2] õhutavad Euroopa seadusandjaid kaitsma Euroopa kodanike tervist. Täna esitletavas avalduses kutsuvad need kaks organisatsiooni vastuseks WHO käigule üle vaatama olemasolevaid Euroopa reegleid selleks, et traditsioonilise hiina meditsiini meetodid allutataks samasugustele tõenduspõhisuse standarditele, mis kehtivad konventsionaalsele meditsiinile.
“On näiteid sellest, et mõned traditsioonilise hiina meditsiini meetodid on läbinud eelkliinilised uuringud ja põhjalike kliiniliste katsete käigus on osutunud, et need võivad anda olulist kasu tervisele – näiteks malaaria ravi artemiisiaga[3],” sõnas professor Larhammar. “On võimalik, et sellest traditsioonist on leida kasulikku diagnoosimiseks ja raviks, kuid mitte mingil tingimusel ei saa see tähendada, et traditsioonilist hiina meditsiini saaks aktsepteerida kriitikavabalt.”
“WHO eesmärk ei pruugi olla legitimeerida traditsioonilist hiina meditsiini ja õhutada seda kasutama ilma olulise tõendusmaterjalita. Kuid selle lisamine uude haiguste klassifikatsiooni julgustab selle pooldajaid turgu haarama,” selgitas professor van der Meer, endine EASACi president ja üks ekspertidest. “Mängus on olulised finantshuvid.” Teadlased hoiatavad, et sellest johtuvalt on patsiendid segaduses, milline on kohane diagnoos ja milline ravi on tõhus. Patsientide kasvav huvi tekitab täiendava surve avalikele meditsiiniteenustele. “Mis veel hullem,” hoiatas professor van der Meer, “mõned traditsioonilise hiina meditsiini meetodid võivad põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid ja koostoimeid teiste ravimeetoditega. Veelgi enam, patsiendid võivad olla ohus seetõttu, et tõsiseid haigusi ravitakse ebaefektiivselt ja konventsionaalsete meditsiiniliste protseduuridega jäädakse hiljaks.”
EASAC ja FEAM soovitavad Euroopa seadusandjatel üle vaadata Euroopa Liidu direktiiv traditsiooniliste taimsete ravimite[4] koht ning soovitavad üle vaadata liikmesriikide regulatsioonid ja nõuded siltidele. “Kui puuduvad tõsised teaduslikud tõendid, siis ei tohiks ükski meditsiiniline toode või protseduur – olgu selle algupära Hiinas, Euroopas või kusagil mujal – olla lubatav, registreeritav ega hüvitatav,” võttis sõnumi kokku professor George Griffin, FEAMi president ja ekspertide grupi liige.
Euroopa Akadeemiate Teadusnõukogu (European Academies’ Science Advisory Council - EASAC) on asutatud Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra ja Šveitsi rahvuslike teaduste akadeemiate poolt, et teha koostööd Euroopa poliitikakujundajatele nõu andmisel. EASAC on vahend, et teha kuuldavaks Euroopa teaduse kollektiivne hääl. EASACis teevad akadeemiad koostööd, et pakkuda sõltumatut, asjatundlikku ja tõenditel põhinevat nõu Euroopa poliitikate teaduslike aspektide kohta neile, kes teevad või mõjutavad poliitikat Euroopa institutsioonides.
https://easac.eu/
Euroopa Meditsiiniakadeemiate Föderatsioon (Federation of European Academies of Medicine - FEAM) on Euroopa meditsiiniakadeemiate, farmaatsiaakadeemiate ja teaduste akadeemiate meditsiiniosakondade katusorganisatsioon. FEAM edendab koostööd akadeemiate vahel ja pakub platvormi ühisseisukohta formuleerimiseks meditsiini, tervist ja biomeditsiinilisi uuringuid puudutavates küsimustes. FEAMi missioon on nõustada neis küsimustes Euroopa institutsioone samasuguses rollis, nagu rahvuslikud akadeemiad teevad seda oma riikides.
https://www.feam.eu/
Journal of Internal Medicine (article available from 7/11) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12989
[1] European Academies’ Science Advisory Council
[2] Federation of European Academies of Medicine
[3] WHO, 2015
[4] Directive 2004/24/EC amending Directive 2001/83/EC