President kohtus kooliõpilastega

05.10.2019

Reedel, 4. oktoobril 2019 külastasid teaduste akadeemiat 21. kooli 10. klassi õpilased. Peale ringkäiku teaduste akadeemia majas kuulasid nad president Tarmo Soomere loengut Läänemerega seonduvatest probleemidest ning kliimamuutustest. President Soomere konstateeris, et kliimamuutuse näol on tegemist äärmiselt kompleksse teemaga. „Eestis on vähe neid, kes probleemi olemusest aru saavad, see seletab ühte või teist poliitilist otsust, näiteks Euroopa Liidu kliimaleppe blokkimist suve algul,“ lausus Soomere.


Peale loengut joodi teed ning söödi küpsist. President Soomere suhtles õpilastega ning rääkis neile matemaatika ja füüsika olulisusest kooliprogrammis. Samuti said õppurid teada miks kehtib Pythagorase teoreem vaid lamedal maal ning kuidas on koduste vahenditega võimalik tõestada, et maakera on ümmargune. Lõpetuseks tehti ühine foto.


25. septembril peetud teaduste akadeemia üldkogul tutvustas president Soomere akadeemia sihte järgmiseks viieks aastaks. Ühe olulisena tõi ta välja üldhariduskoolide õpetajatele ning õpilastele toe pakkumise ning reaalainete vajalikkuse propageerimise. Soomere lubas süvendada ka akadeemia avatuse poliitikat. Teaduste akadeemia ootab külla üldhariduskoolide lõpuklasse, kellele tutvustatakse Kohtu 6 maja ajalugu ning teaduste akadeemia tegevust ning peetakse hariv loeng.


Lisainfo: Marti Aavik
5394 6878 / 645 0711
marti.aavik@akadeemia.ee