Akadeemia avas uksed üldhariduskoolidele

27.09.2019

Täna külastasid teaduste akadeemiat Türi ühisgümnaasiumi 10.-12. klassi õpilased, kes tutvusid akadeemia kui ka selle maja ajalooga ja kuulasid akadeemik Tiit Tammaru loengut „Arenguvõimalused: kuidas pääseda ebavõrdsuse nõiaringist?“  Külaskäigu lõpetuseks sõid õpilased küpsiseid ja jõid teed ning tundsid huvi teaduste akadeemia ning eesti teaduse käekäigu vastu. Eriti huvitasid noori teadusrahastusega seonduvad küsimused.


Akadeemik Tammaru andis Türi õpilastele ülevaate enda ning oma uurimisrühma tööst. Suurt elevust tekitasid õpilastes akadeemik Tammaru poolt demonstreeritud elektroonilised vahendid rahvastiku- ning rändeandmete kogumiseks. Tammaru rääkis ka ebavõrdsusest ning faktoritest, mis seda tekitab. Loengu lõpuks tulid jutuks ka Türi linna ning selle noorte arengu-ja tulevikuperspektiivid. Selles osas jäid nii akadeemik kui ka koolinoored optimistlikuks.


Kolmapäevasel üldkogul märkis uuesti presidendiks valitud akadeemik Tarmo Soomere, et akadeemia peab veelgi laienda senist avatuse poliitikat ja pöörama enam tähelepanu üldharidusele. Ta sõnas oma üldkogul peetud kõnes: “Oluline on pakkuda tuge õpetajatele ning õppuritele. Vaja on selgitada miks üks või teine õppeaine kooliprogrammis on oluline ning nende vastu tuleb tekitada huvi.” Selle raames ootab teaduste akadeemia alates sellest sügisest külla üldhariduskoolide lõpuklasse, kellele tutvustatakse Kohtu 6 maja ajalugu ning teaduste akadeemia tegevust. Lisaks on kavas lühike loeng eesti teadusest.


Lisainfo: Marti Aavik
5394 6878 / 645 0711
marti.aavik@akadeemia.ee