Akadeemia üldkogul valitakse presidenti

24.09.2019

Kolmapäeval, 25. septembril 2019 kell 11 koguneb teaduste akadeemia hoones (Kohtu 6) akadeemia üldkogu, et valida presidenti ja välisliikmeid.

Lisaks peab akadeemik Andres Metspalu ettekande „Geenivaramust personaalse tervishoiuni“ ning kätte antakse Harald Kerese nimeline medal saavutuste eest astronoomia, füüsika ja matemaatika alal.

Teaduste akadeemia presidendi valimine algab kell 12 valimise reglemendi tutvustamisega peasekretäri Jaak Järve poolt. Järgnevalt saavad sõna osakonnajuhatajad Jaak Aaviksoo, Jakob Kübarsepp, Toomas Asser ja Urmas Varblane, et tutvustada presidendikandidaatide arutelu osakondades.

Oma kandideerimisest uueks ametiajaks on teada andnud praegune president Tarmo Soomere, kuid üldkogu võib esitada ka teisi kandidaate. Kandidaatidele antakse oma seisukohtade tutvustamiseks kuni 20 minutit, mille järel akadeemikud hääletavad. Presidendi ja välisliikmete valimise tulemused tehakse esialgse päevakava järgi teatavaks kell 13.50.

Akadeemia liikmeskonda kuulub tänase seisuga 75 akadeemikut. Vastavalt akadeemia põhikirjale on üldkogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole üldkogu arvestuslikust koosseisust, st koosseisust, millest on välja arvatud haiguse või välismaal viibimise tõttu puuduvad akadeemikud (kuid mitte üle 1/5 nende üldarvust, ehk maksimaalselt 15 akadeemikut).

Lisainfo: Marti Aavik
5394 6878 / 645 0711
marti.aavik@akadeemia.ee